Regeerakkoord mikt op toename vaste contracten

Maar zijn de voorgenomen maatregelen wel verregaand genoeg?

Het regeerakkoord van de nieuwe coalitie VVD, CDA, D66 en CU laat zich lezen als document met veel goede voornemens. Er zijn diverse maatregelen in opgenomen die ervoor moeten zorgen dat werkgevers sneller vaste contracten zullen geven. Maar gaan die voorgenomen maatregelen ver genoeg?

Werkgevers blijven toch rekenen

Het is al jarenlang een probleem in Nederland: werkgevers nemen liever flexkrachten of zzp’ers in dienst dan werknemers met een vast contract. Logisch: een werknemer met een vast contract is goed beschermd en de kosten voor de werkgever bij ziekte of ontslag zijn stevig.

Daar staat tegenover dat Nederland een van de landen is met het laagste ziekteverzuim in Europa. De strenge wetgeving heeft dus effect.

Loondoorbetaling bij ziekte in Europa

Land Doorbetaling Salaris
Duitsland Zes weken Min. 70%
Finland 10 werkdagen 100%
Nederland Twee jaar Min. 70%
Noorwegen 16 werkdagen 100%
Spanje eerste 15 dagen van ziekte Eerste 3 dagen 100%, daarna 60%
Verenigd Koninkrijk 28 weken Max. £88.45 bruto/week
Zweden 14 werkdagen 80%

Loondoorbetaling korter voor MKB

Het nieuwe kabinet wil diverse maatregelen invoeren die ervoor moeten zorgen dat werkgevers het aandurven om eerder en meer vaste contracten uit te delen aan werknemers.

Een van de meest ingrijpende maatregelen is het voornemen om de loondoorbetaling voor MKB-werkgevers te verminderen van 2 naar 1 jaar. Deze maatregel geldt voor werkgevers met een bedrijf tot 25 medewerkers, al is nog niet vastgelegd hoe dit precies bepaald wordt.

Na één jaar wordt de loondoorbetaling waarschijnlijk de verantwoordelijkheid van het UWV en dat geldt tevens voor de re-integratieverplichting. Hoe het een en ander precies eruit zal komen te zien is echter nog onduidelijk.

Creatief denken

Rob van Dijk: “Het wegvallen van de re-integratieverantwoordelijkheid voor werkgevers vanaf het tweede jaar is een verlichting. Dit brengt veel rompslomp met zich mee die het UWV nu waarschijnlijk over zal nemen.”

Het wegvallen van de re-integratieverantwoordelijkheid voor MKB-werkgevers is een hele verlichting.

Het is de vraag of deze maatregel werkgevers ook zal aanmoedigen om eerder een vast contract aan te bieden. De grens van 25 medewerkers is onduidelijk en een uitnodiging tot “creatief denken” volgens Van Dijk. “Werkgevers zullen misschien nieuw BV’tjes oprichten om ervoor te zorgen dat er niet meer dan 25 medewerkers per bedrijf zijn.”<//br>

Overige maatregelen

Andere maatregelen uit het regeerakkoord die werkgevers moeten aanmoedigen om de verhouding vast–flex in hun bedrijf te verbeteren zijn:

 • Verruiming ketenregeling: weer pas na 3 jaar recht op een vast contract. Dat was de afgelopen jaren 2 jaar.
 • De ontslagvergoeding, sinds de invoering van de WWZ “transitievergoeding” geheten wordt ingeperkt: deze geldt voortaan vanaf het begin van het contract, maar een hogere vergoeding voor werknemers die meer dan 10 jaar in dienst zijn vervalt.
 • Er komt compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfssluiting
 • Het minimumtarief voor zzp’ers wordt 15 – 18 euro per uur. Dit is vooral goed nieuws voor de zzp’ers die PostNL in dienst heeft en die slechts 11 euro per uur verdienen.
 • De pensioenpremie wordt losgekoppeld van de leeftijd van een werknemer
 • De boetepremie WGA wordt verlaagd van 10 naar 5 jaar.
 • Een eventuele lagere WW-premie voor vaste werknemers
 • Een oproepkracht met een nulurencontract hoeft niet meer nodeloos beschikbaar te zijn.
 • De proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd naar vijf maanden.
 • Er komen gelijke rechten rond salaris en pensioen voor payrollers en werknemers.
 • De wildgroei aan loonkostensubsidies wordt vervangen door een versimpelde regeling die loondispensatie als werktitel krijgt.

Alle voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord die moeten leiden tot meer vaste contracten richten zich op de verkleining van de risico’s van het geven van een vast contract voor een werkgever.

Geen van de maatregelen is volgens Van Dijk erg ingrijpend, maar “gesteld dat ze allemaal werkelijkheid worden” is de som van het totaal toch een stap in de goede richting.

Verrommeling

Van Dijk vindt het opvallend dat het grootste probleem voor werkgevers niet getackeld wordt. “Twee jaar salaris doorbetalen bij ziekte is ook voor grote werkgevers nog steeds een flinke aanslag. Zolang hier niets structureels aan verandert blijft het rommelen in de marge. Werkgevers blijven toch rekenen.”

“Rust in wetgeving is momenteel belangrijk. Werkgevers maken keuzes voor de lange termijn en dat is moeilijk als elk jaar belangrijke wetgeving verandert. Ik hoop dat de toekomstige Minister van Sociale Zaken hier rekening mee houdt.”

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief