Rekenkamer: UWV geeft niet altijd juiste hulp aan werkzoekenden en moet meer doen aan fraudebestrijding

Werkzoekenden krijgen niet altijd de juiste hulp bij de begeleiding naar een baan. De uitvoeringsorganisatie UWV moet die taak uitvoeren, maar slaagt daar nog niet goed in. Ook heeft de instantie de opsporing van fraude en misbruik bij uitkeringen nog niet op orde, concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport over het UWV dat dinsdag is verschenen.

De reden dat de arbeidsbemiddeling niet goed loopt is omdat politiek Den Haag steeds het beleid en daarmee de eisen aan de organisatie verandert. Dat hindert ook de broodnodige samenwerking tussen UWV, gemeenten en werkgevers. Verder helpt een halvering van het budget voor arbeidsbemiddeling in 2012 ook niet.

Doelmatiger
De overige taken voerde het UWV de afgelopen jaren wel behoorlijk of goed uit, stelt de Rekenkamer vast. Zo wordt er sneller gekeurd en worden uitkeringen aan werklozen, zieken en arbeidongeschikten tijdig verstrekt. Ook al kwamen er de afgelopen jaren door de crisis steeds meer klanten bij. De organisatie is doelmatiger gaan werken vanwege eenvoudigere regels en automatisering.

Achterstanden zijn er echter nog steeds bij de herbeoordelingen, waarbij het UWV bepaalt of iemand met een ziektewetuitkering daar nog steeds recht op heeft. Vorig jaar is de achterstand wel wat ingelopen maar niet genoeg volgens de planning, stelt de Rekenkamer.

Begroting
Het adviesorgaan waarschuwt er verder voor dat binnen enkele jaren problemen kunnen ontstaan met de begroting, omdat de organisatie te maken heeft met forse bezuinigingen. Daardoor kan de dienstverlening in de knel komen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken moet beter aansturen op de haperende onderdelen, vinden de rekenmeesters. Asscher stelt in een reactie dat er al verbeteringen in gang zijn gezet en dat die moeten worden voortgezet. Hij vindt dat het UWV zijn taken knap heeft uitgevoerd, ondanks het lagere budget.

Het UWV ontstond in 2002 door een fusie van meerdere instanties. De organisatie verzorgde in 2015 zeker 1,4 miljoen uitkeringen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief