Rekentool loonkostensubsidie aangepast

De Rekentool loonkostensubsidie is aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de normbedragen (bijstand), de bedragen minimumloon en belastingtabellen.

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt te helpen. Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. Als mensen door een arbeidsbeperking per uur niet volledig productief zijn, compenseert loonkostensubsidie de werkgever voor het verlies aan productiviteit.

Hoe berekent u de loonkostensubsidie?
De juiste met het ministerie afgestemde berekening is als volgt:

  1. bepaal loonwaarde
  2. loonwaarde=% van het rechtens geldende loon, ofwel functieloon (incl VT)
  3. WML (incl VT) min loonwaarde = hoogte LKS (ex vergoeding werkgeverslasten)
  4. 23 % van LKS = vergoeding werkgeverslasten
  5. stap 3 en 4 optellen is de loonkostensubsidie vermeerderd met de vergoeding werkgeverslasten

Download de aangepaste rekentool (Excel-bestand, 213 kb)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief