Resultaten nulmeting banenafspraak bekend

In het sociaal akkoord van april 2013 is tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er voor mensen met een beperking 100.000 extra banen in de markt worden gecreëerd. De overheid heeft zich garant gesteld voor 25.000 extra banen. Om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk gaat om extra banen, wordt de voortgang van de banenafspraak gemeten ten opzichte van een nulmeting met peildatum 1 januari 2013.
UWV heeft de nulmeting uitgevoerd door een koppeling te maken tussen bestanden van de doelgroep en de polisadministratie van UWV.Gemiddelde omvang van een baanUit de nulmeting blijkt dat op 1 januari 2013 63.837 mensen uit de doelgroep werkzaam waren. Het gaat om 65.509 inkomstenverhoudingen in de polisadministratie. Hierin zitten dienstbetrekkingen van allerlei verschillende omvang.

De gemiddelde omvang van een baan van iemand uit de doelgroep is als volgt berekend:

87.220.443 (over 2012 verloonde uren) / 65.509 (aantal inkomstenverhoudingen) = 1331 uur per jaar. Dit staat gelijk aan 110,92 uur per maand en 25,50 uur per week.

Dit heeft tot gevolg dat een extra baan pas volledig meetelt als die 25,50 uur per week bedraagt. Extra banen met een kleinere omvang tellen slechts mee als een deel van een baan.

Aantal verloonde uren voor mensen uit de doelgroep in de peilmaand

Voor de banenafspraak tellen inleenconstructies mee bij de inlenende werkgever. Uit de nulmeting blijkt dat 76% van de inleenverbanden is gerelateerd aan de marktsector als inlenende sector en 24% aan de overheid.

Dit leidt tot het volgend aantal verloonde uren voor mensen uit de doelgroep in de peilmaand december 2012:

Verloonde uren marktsector: 6.584.867
Verloonde uren overheid: 1.385.098

Net zoals bij de nulmeting de stand van december 2012 geldt, zal ook bij de jaarlijkse beoordeling de stand gemeten worden over de maand december van het voorgaande kalenderjaar.

De onderstaande tabellen geven het aantal ten opzichte van de nulmeting extra te realiseren banen cq. extra verloonde uren voor beoordeling activering quotumheffing.

Nulmeting.jpg
De nulmeting is de basis voor de eerste monitor in 2016 over het aantal gerealiseerde extra banen in 2015. De meting over de behaalde verloonde uren in december 2015 zal in het voorjaar van 2016 gereed zijn.

Bron: SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief