Rol van de bedrijfsarts bij inzet tweede spoor

Eind april heeft minister Asscher een kamerbrief geschreven waarin hij drie maatregelen vermeldt rondom de loondoorbetalingen. Ik ben van mening dat deze maatregelen van belang zijn en wil er graag één specifiek uitlichten.

Verminderen van loonsancties
Een van de aangekondigde maatregelen gaat over de loonsancties die de werkgever moet betalen bij re-integratie in het tweede spoortraject. Op dit moment is er een situatie gecreëerd waarin de werkgever uit vrees voor een loonsanctie het tweede spoortraject inzet. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en ik sluit me volledig aan bij de visie om de loonsancties te verminderen bij het verkeerd inzetten van het tweede spoortraject.

Rol van de bedrijfsarts
In de maatregel krijgt de bedrijfsarts een grote rol, doordat het inzetten van het tweede spoor op basis van het advies van de bedrijfsarts gedaan mag worden. De vraag is of de bedrijfsarts deze rol kan spelen, aangezien hij/zij waarschijnlijk beperkt inzicht heeft in de mogelijkheden van het eerste spoortraject. Daarnaast vraag ik mij af of het UWV hier mee instemt, aangezien hun RIV-toets hier niet op aangepast is.

Ondanks de noodzaak van deze maatregel zet ik vraagtekens bij de rol van de bedrijfsarts. Naar mijn mening blijft het van belang om per werknemer en dossier goed te beoordelen wat de meest optimale actie is om het gewenste doel te bereiken. Hierbij mag zowel het belang van de werkgever als van de werknemer niet uit het oog verloren worden. Een arbeidsdeskundige kan daarin een adviserende rol vervullen.

Auteur: Brigitte Gerringa, registerarbeidsdeskundige en eigenaar van Intermit

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief