“Kennis over arbeidsdeskundigheid en inclusieve innovatie verder uitbouwen”

Prof. dr. Roland Blonk is op 1 maart door Tilburg University benoemd op de leerstoel ‘Arbeidsdeskundigheid en inclusieve innovatie van arbeid’. Deze leerstoel is mogelijk gemaakt door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Waar gaat de kersverse bijzonder hoogleraar zich op richten? In gesprek met een bevlogen onderzoeker.

Waar gaat u zich als bijzonder hoogleraar met deze leerstoel op richten?

‘De leerstoel richt zich op inclusieve innovatie van arbeid en de kennis die daarvoor nodig is voor het arbeidsdeskundige beroep en aanpalende professies. De focus zal dan ook niet alleen liggen op kennis vergaren die arbeidsdeskundigen verder helpt, maar ook op arbeidsdeskundige kennis die belangrijk kan zijn voor andere professies. Een van de thema’s waar ik me op wil richten is de vraag hoe je werkgevers in hun ondernemerschap kunt stimuleren om  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Van oudsher doen wij dat vooral door te proberen het individu te begeleiden. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de rol van bedrijven. De leerstoel richt zich met name op hoe je bedrijven kunt stimuleren keuzes te maken bij de vormgeving van innovaties en hun productieprocessen, zodat arbeid ook geschikt is voor mensen met een arbeidsbeperking. Op dat vlak liggen nog veel vragen open.’

Kunt u dit nader toelichten?

Bedrijven en gemeenten kunnen bijvoorbeeld vaker de handen ineen slaan om de ontwikkeling van het gewenste personeelsbestand te koppelen aan de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan is sociaal ondernemen geen gebaar naar de samenleving, maar faciliteert het de ontwikkeling en groei van het bedrijf. Degelijke kennis over arbeid, arbeidstaken en belasting in arbeid is daarbij onmisbaar en daar beschikken arbeidsdeskundigen nu juist over.’

Wat verstaat u onder het aspect ‘inclusieve innovatie van arbeid’, een belangrijk onderdeel van de leerstoel?

‘Er moet plek voor iedereen zijn. We kunnen het niet maken dat mensen aan de kant staan en geen werk hebben. Daar is het hebben van werk te belangrijk voor. Niet alleen voor inkomen, maar ook voor veel meer zaken waar werken aan bijdraagt, zoals vertrouwen, identiteit en ergens bij horen. Dit onderdeel van de leerstoel richt zich dan ook op innovatieve manieren om arbeidsparticipatie mogelijk te maken.

Neem de toenemende technologisering. Veel mensen zien dit als een bedreiging, maar je kunt het ook als een kans zien. Als een manier om werknemers te ondersteunen die bijvoorbeeld bepaalde bewegingen niet meer kunnen maken. Een ander voorbeeld is clustering op taakniveau: meerdere bedrijven in een regio bundelen werk dat geschikt is voor mensen met een beperking, zodat je van kleine taakjes binnen een enkel bedrijf een werkpakket creëert dat door een of meerdere mensen gedaan kan worden. Ook hierbij geldt dat meer onderzoek nodig is om de ideale oplossing te vinden en na te gaan hoe arbeidsdeskundigen hier een bijdrage aan kunnen leveren.’

Waar denkt u aan als het gaat om innovatieve werkgeversbenadering?

‘In eerste instantie gaat het dan om de vraag hoe je werkgevers betrekt bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij probeer je onderscheid te maken tussen typen werkgevers. Afhankelijk van het type zet je in op bijvoorbeeld regionale werkgelegenheid, herschikking van taken, duurzame inzetbaarheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat om de ontwikkeling van slimme win-winsituaties en dat is bij de ene werkgever anders dan bij de andere. De kennis over wat werkt bij welke werkgever schiet echter nog tekort. Deze kennis wil ik binnen de leerstoel verder uitbouwen.’

U bent nu een aantal maanden in functie. Waar heeft u zich tot nu toe mee beziggehouden?

‘De afgelopen maanden heb ik vier voorstellen ingediend voor onderzoeksprojecten met relevantie voor de arbeidsdeskundige beroepspraktijk. Een van die projecten gaat over een nieuwe banenmethodiek die de gemeente Lelystad samen met arbeidsdeskundigen van hun WerkBedrijf willen invoeren.

De kern daarvan is dat zij met werkgevers willen nagaan welk werk er binnen een jaar in de regio ontstaat als gevolg van de economische groei. Te denken valt aan de ontwikkelingen rondom het vliegveld van Lelystad. Op die werkgelegenheid wordt vervolgens geanticipeerd door hiervoor een project te starten bij het WerkBedrijf. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zich daar dan alvast inwerken, zodat ze – als het werk er eenmaal is – kunnen doorstromen naar een reguliere baan. Een mooi voorbeeld van arbeidsdeskundigheid in combinatie met inclusieve innovatie, waar ik heel graag nader onderzoek naar wil doen.’

Op 1 december 2017 vindt van 13.00 tot 15.00 uur het symposium ‘Inclusieve Innovatie van Arbeid’ plaats aan Tilburg University. Aansluitend, van 15.30 tot 16.30 uur, volgt de oratie van prof. dr. Roland Blonk ter aanvaarding van de leerstoel ‘Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid’. Meer informatie vindt u op Arbeidsdeskundigen.nl.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief