Gemeente Rotterdam bespaart miljoenen met aanpak bijstandsfraude

In 2012 heeft de gemeente Rotterdam voor meer dan € 6,5 miljoen aan bijstandsfraude opgespoord. Daarnaast werden als gevolg van fraudeonderzoeken 947 uitkeringen beëindigd en 925 uitkeringen verlaagd. Daarmee wordt in 2013 nog eens € 10 miljoen uitkeringslasten bespaard. Fraude wordt in Rotterdam streng aangepakt. Dit maakt deel uit van de aanpak waarmee de gemeente werkt aan een toekomstbestendige sociale zekerheid. Deze is er op gericht om bijstandsgerechtigden vooruit te helpen richting werk en houdt oog voor de mensen die ondersteuning echt nodig hebben.

Marco Florijn, wethouder Werk, Inkomen en Zorg, is tevreden over de aanpak en de resultaten. “Een uitkering is er alleen voor mensen die niet op een andere manier in hun bestaan kunnen voorzien. Wie kan werken, gaat werken. Wie fraudeert, wordt opgespoord en aangepakt. Het geld moet bij de Rotterdammers komen die het echt nodig hebben. ”

Fraude
Fraude wordt actief opgespoord en aangepakt. In de helft van alle fraudegevallen werden inkomsten uit werk verzwegen. Een andere veel voorkomende vorm van fraude is het niet melden van samenwonen. Dit is bepalend voor de hoogte van de uitkering. Opgespoorde fraudebedragen worden teruggevorderd. Zonodig wordt de uitkering meteen gestopt.

58 uitkeringen gestopt
In 2012 is de gemeente doorgegaan met het stimuleren van deeltijdwerkers met een aanvullende uitkering en hun werkgevers om meer uren te gaan werken. Zij worden benaderd om enerzijds de feitelijke werkuren te laten controleren en anderzijds de mogelijkheden voor urenuitbreiding te onderzoeken. Kan iemand meer uren werken, dan heeft hij mogelijk minder of helemaal geen uitkering meer nodig. In 2012 zijn door deze aanpak 58 uitkeringen gestopt. Dit heeft de stad € 800.000 bespaard

Screening
Rotterdam screent nieuwe uitkeringaanvragen zorgvuldig. In totaal heeft de gemeente in 2012 ruim 12.082 aanvragen voor een uitkering ontvangen. Van deze nieuwe aanvragen zijn er vorig jaar 3.218 (27%) afgewezen omdat er geen recht op uitkering was.

Samenwerking met Belastingdienst en UWV
De gemeente werkt nauw samen met verschillende partners zoals Belastingdienst en het UWV om uitkeringsfraude op te sporen. Gegevensbestanden tussen deze instanties zijn gekoppeld.

Bron: Persbericht

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief