RUG en Instituut GAK presenteren onderzoek over Handhaving in de Sociale Zekerheid

Met de actuele discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat staat ook de handhaving in de sociale zekerheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda.

Het boek ‘Slimme handhaving’ doet verslag van de resultaten van een empirisch onderzoek naar handhaving in de sociale zekerheid dat in de periode 2014-2018 is uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op basis van uitgebreide casestudies bij UWV en sociale dienst en een landelijke enquête onder meer dan duizend uitkeringsgerechtigden wordt een nieuw perspectief op handhaving geïntroduceerd.

Het onderzoek laat zien dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet zozeer is gebaat bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving.

Anders gezegd, de effectiviteit van de handhaving in de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door hardere of softere maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingsstijl is afgestemd op de specifieke achtergronden en verwachtingen van de uitkeringsgerechtigde.

Slimme Handhaving is te bestellen op de website van BJU

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief