René van Harrewijn-Korrûbel

Samenwerken is samen winnen

Om gevolmachtigde verzekeringsagenten inzicht te geven in fraude en de bestrijding ervan, organiseerde Avéro Achmea op 24 september een seminar ‘Fraudebestrijding Inkomensverzekeringen’. Het doel is helpen en ondersteunen bij fraudebestrijding om samen één front te vormen tegen fraude. Veel aanwezigen stonden verbaasd over het inzicht dat ze hier kregen. ‘Wij dachten dat we bij fraudebestrijding alleen stonden, maar hier zien we dat dit gelukkig niet zo is’, reageerde een deelnemer. Een ander was verrast over de complexiteit van fraude.

Standaard aanpak bestaat niet
Want complex is het. Fraudeurs maken misbruik van de verdere integratie en digitalisering van de dienstverlening. Dat maakt het voor hen gemakkelijker om hun frauduleuze praktijken over meerdere verzekeraars en regelingen uit te ‘smeren’. En juist dat maakt het moeilijk om fraude te ontdekken, tegen te gaan en te voorkomen. Daar komt bij: fraude verschijnt in vele gedaanten. Daarop grip krijgen, is lastig en een gestandaardiseerde aanpak bestaat niet.

‘Trek de Fraudekaart
Veel verzekeraars en volmachtkantoren doen al veel om fraude te bestrijden. Zo wisselen verzekeraars – uiteraard conform de wettelijk vastgestelde privacyrichtlijnen – onderling veel data uit om wanpraktijken op te sporen. Maar de behoefte aan meer kennis en meer ondersteuning is groot. Daarom stelde Avéro Achmea een handzame notitie op over de uitgangspunten van fraudebestrijding. Daarin beschrijft ze onder meer de soorten fraude, de indicatoren die op fraude kunnen wijzen en de criteria waaraan te nemen maatregelen moeten voldoen wanneer fraude is ontdekt. Daarnaast ontwikkelde Avéro Achmea de Fraudekaart Volmacht Inkomen die helpt om frauduleus handelen vroegtijdig te detecteren en aan te melden. Deze instrumenten presenteerde ze op het seminar.

Aanbeveling: ‘Erken de urgentie!’
Daar werd ook duidelijk dat ‘samen optrekken’ cruciaal is om fraude duurzaam en succesvol te bestrijden. De deelnemers gingen naar huis met diverse concrete aanbevelingen op zak:

  • Erken de urgentie van het fraudeprobleem, denk aan het gezamenlijke belang en zoek de samenwerking op met verzekeraars.
  • Werk aan de competenties van medewerkers, zodat zij fraude herkennen en kunnen bestrijden. (Volgens onder meer de politie is er op dit moment een tekort aan medewerkers met de juiste kennis, competenties en ervaring op het vlak van fraudebestrijding.)
  • Zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen gevolmachtigde agenten en verzekeraars. Wissel kennis uit, bijvoorbeeld over risicoprofielen, en pas nieuwe methoden en technieken toe.

 

Auteur:  René van Harrewijn-Korrûbel, Volmachtspecialist Inkomen bij Achmea. E-mail: rene.van.harrewijn@achmea.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief