Samenwerking EU en China op vlak van sociale zekerheid op de rails gezet

Op 2 en 3 februari 2015 ontving de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) een high-level Chinese delegatie voor een tweedaagse workshop in Brussel. De workshop kaderde in het “EU-CHINA Social Protection Reform Project” waarbij een consortium van Europese socialezekerheidsinstellingen China ondersteunt in de verdere ontwikkeling van hun sociale zekerheid.

Op de agenda in Brussel stond de hervorming van de pensioenstelsels. Het 2-daagse bezoek werd geopend door de Belgische minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine.

Het “EU-CHINA Social Protection Reform Project” is een overeenkomst die in december 2014 afgesloten werd tussen de Volksrepubliek China en de Europese Commissie. Verschillende Europese socialezekerheidsinstellingen steken de handen in elkaar om enkele Chinese instellingen te ondersteunen en te adviseren. Naast België delen ook Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en de Tsjechische republiek hun expertise op vlak van sociale zekerheid met China.Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Onze Belgische sociale bescherming is zeer goed en dit op alle vlakken. Samenwerken en goede praktijken delen, zijn positieve manieren om vooruitgang te boeken. Ik wens deze samenwerking dan ook alle succes toe.”

De Chinese-Europese samenwerking situeert zich op 3 domeinen:

  • Er wordt samen met de Chinese National Development and Reform Commission (NDRC) onderzocht hoe het institutionele landschap in China op vlak van sociale zekerheid hervormd moet worden om een beter beleid te kunnen ontwikkelen. Anderzijds wordt ook geanalyseerd welke mogelijke inhoudelijke hervormingen doorgevoerd kunnen worden voor een betere sociale bescherming in de Chinese samenleving.
  • Naast de institutionele en inhoudelijke hervormingen moet het project het Chinese Ministry of Finance (MoF) ook helpen om de geldstromen op vlak van sociale zekerheid beter te beheren en overzien.
  • Tot slot bekijken de Europese socialezekerheidsinstellingen samen met het Chinese Ministry of Civil Affairs (MoCA) hoe het wettelijk kader voor en de handhaving van de sociale bijstand verbeterd kan worden.

De 2-daagse workshop in Brussel is een startpunt voor een nauwere samenwerking tussen China en de Europese Unie. De komende 4 jaar werken ze samen rond heel wat thema’s. Onderwerp van deze eerste ontmoeting was de hervorming van de pensioenen. Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen: “De geplande hervorming van ons Belgisch pensioensysteem moet ervoor zorgen dat de performantie van ons sociaal model voor de komende generaties gegarandeerd is. Met onze opgebouwde Belgische expertise rond pensioenen hopen we ook China te kunnen helpen om hun sociaal model te versterken.”

Het Italiaanse Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) neemt de lead in het Europese consortium. Het project wordt gefinancieerd door de Europese Commissie en door de Volksrepubliek China voor een totaalbedrag van 6,7 miljoen EURO.

Bron: Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief