Samenwerking in West-Brabant voor steun aan kleine zelfstandigen

Het Werkplein Hart van West-Brabant en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal werken sinds kort samen om kleine zelfstandigen steun te geven bij financiële problemen. Met de inkomensondersteuning wordt beoogd dat de zelfstandige het hoofd boven water kan houden om weer zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien.

Deze zogenaamde Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) wordt namens de twee instellingen uitgevoerd door het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Kredietverstrekking en levensonderhoud
Kleine zelfstandigen kunnen aanspraak maken op steun als zij in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. De steun is er ook voor uitkeringsgerechtigden die vanuit de bijstandsuitkering een eigen bedrijf willen beginnen.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit een lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het Werkplein en de ISD.

Samenwerking
Met het Instituut Midden- en Kleinbedrijf is via een aanbesteding een samenwerking aangegaan voor in ieder geval de komende twee jaar. Het instituut kent de uitdagingen van zelfstandigen en heeft de kennis en deskundigheid in huis om hen uit de problemen te helpen.

Het Werkplein en de ISD werken op verschillende aspecten samen om de dienstverlening aan inwoners van West-Brabant te verbeteren en te harmoniseren. Ook de aanbesteding voor de Bijstand voor zelfstandigen is gezamenlijk doorlopen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief