Samenwerking met België bij het tegengaan van uitkeringsfraude

Personen die wonen of werken in België en een Nederlandse uitkering ontvangen, of andersom, worden beter gecontroleerd. Daarvoor hebben minister Asscher en de Belgische staatssecretaris Crombez voor Fraudebestrijding een verdrag getekend.

Om recht te hebben op sociale verzekeringen zoals de WW, AOW, WIA, kinderbijslag en de bijstand dient een persoon aan bepaalde inkomen- en vermogenseisen te voldoen. Deze gegevens kunnen met dit verdrag makkelijker tussen Nederland en België worden uitgewisseld en vergeleken. Door de gegevensuitwisseling wordt uitkeringsfraude sneller zichtbaar. Daarnaast verlenen de landen elkaar voortaan bijstand bij het uitvoeren van controles aan huis. Met deze afspraken kunnen uitkeringontvangers in België straks in dezelfde mate gecontroleerd worden als uitkeringontvangers in Nederland.

Het kabinet wil misbruik actief bestrijden, zodat uitkeringsregelingen houdbaar en toegankelijk blijven. Naar België wordt jaarlijks ruim 300 miljoen euro aan uitkeringen geëxporteerd. De verbeterde samenwerking is een belangrijke stap voorwaarts in de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende fraude.

Bron: Ministerie SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief