Sectorplan biedt baankansen voor 800 werkzoekenden in grensstreek

800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland zullen vanaf februari worden begeleid naar werk over de grens. Dat staat in het sectorplan ‘Grenzeloos Werken’ dat werkgevers- en werknemersorganisaties hebben opgesteld met de provincies in de grensstreek, België en Duitsland.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt vandaag bekend dat hij voor dit plan zo’n 4,9 miljoen euro beschikbaar stelt. De FNV heeft de subsidie aangevraagd. De betrokken partijen investeren zelf de andere helft.

In de regio’s net over de grens is er nog veel vraag naar werknemers, terwijl er aan de Nedelandse kant van de grens juist veel werkzoekenden zijn. Dat komt doordat er bedrijven failliet zijn gegaan of gekrompen zijn. Er zullen 120 mensen van werk in Nederland naar werk over de grens worden bemiddeld en 520 mensen uit de WW aan een baan worden geholpen. Ook worden er 160 mensen vanuit de bijstand of als ZZP’er aan het werk geholpen over de grens. De Nederlanders kunnen niet zo maar aan het werk in het buitenland. Ook als diegene al ervaring heeft in het beroep zal diegene geschoold moeten worden. Niet alleen om de taal goed te leren spreken, maar ook om te leren welke regels er op de werkvloer gelden. Zo zijn bijvoorbeeld de veiligheidseisen in het buitenland anders dan in Nederland.

De meeste kansen zijn er in een technisch beroep of in de landbouw, logistiek, horeca, zorgberoepen en onderwijs. Zo is er werk in de elektrotechniek, bijvoorbeeld in de richting windenergie. Ook is er werk in de productie en assemblage van auto’s. De provincies Groningen, Drenthe en Limburg zullen met dit sectorplan elk 200 bemiddelings- en scholingstrajecten inzetten voor het begeleiden van werkzoekenden naar een baan in Duitsland in de komende twee jaar. Noord-Brabant en Zeeland zullen in twee jaar samen 200 scholingstrajecten aanbieden voor banen in België. Naast de grensprovincies en de werknemers- en werkgeversorganisaties zijn ook UWV en de VNG partners in het sectorplan. Deelnemers die worden om- of bijgeschoold bij een Duitse of Belgische werkgever kunnen gebruik maken van een Brug-WW tijdens hun scholing als zij een baangarantie krijgen voor een jaar.

Totaal aantal deelnemers: 800
Van werk naar werk: 120 (15%)
Van WW naar werk: 520 (65%)
Overig naar werk: 160 (20%)

Bij de uitvoering van het sectorplan zal gebruik worden gemaakt van goede ervaringen met arbeidsbemiddeling over de grens. Zo hebben sociale diensten in Zuid-Limburg al goede resultaten geboekt met het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk over de grens.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief