Senaat achter Participatiewet

Na de Tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met aanpassing van de bijstandsregels en de Participatiewet. Dat betekent onder meer dat van mensen meer tegenprestaties kunnen worden gevraagd om voor een uitkering in aanmerking te komen.

Volgens de nu aangenomen plannen worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand gebundeld. Die operatie gaat gepaard met een bezuiniging en met een overheveling van taken naar gemeenten. Het kabinet wil dat mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan worden geholpen bij gewone bedrijven.

Over de nieuwe wetten heeft de coalitie afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP om ze aan een meerderheid te helpen in de senaat. Bij de stemming bleek dat ook het CDA in de Eerste Kamer de wetten steunt. De aanpassingen horen tot de belangrijkste veranderingen in deze regeerperiode.

Mantelzorgboete
Hulpbehoevende ouderen die bij een familielid intrekken, worden voorlopig niet gekort op hun AOW. In de nu aangenomen wetten is deze zogenoemde mantelzorgboete wel geregeld, maar onder druk van de Eerste Kamer wordt de invoering een jaar uitgesteld.

Staatssecretaris Klijnsma benadrukte vorige week dat daarmee de maatregel nog niet definitief van de baan is.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief