SER wil werkloosheid preventief bestrijden

Nog voordat mensen door baanverlies in de WW terecht dreigen te komen, moeten ze hulp kunnen krijgen bij het vinden van nieuw werk. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER). Het advies in een uitwerking van het sociaal akkoord uit april 2013.

Die hulp kunnen ze dan krijgen bij nog op te richten onafhankelijke adviescentrum. Daar moeten er verspreid over het land 35 van komen als het aan de SER ligt. De begeleiding en ondersteuning die zo’n adviescentrum biedt, gaat vooraf aan de dienstverlening die uitkeringsinstantie UWV aan werklozen verzorgt.

De nieuwe aanpak moet leiden tot minder WW’ers. Werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke kroonleden in de SER stellen voor de centra te bekostigen uit de WW-premies.

Daarvoor zijn WW-premies nodig die hoog genoeg zijn om alle lasten te dekken, stelt het adviesorgaan vast. De SER wijst erop dat in het sociaal akkoord is afgesproken dat werknemers weer premie gaan betalen voor de werkloosheidsuitkering. Dat mag niet ten koste gaan van hun koopkracht, wat zou betekenen dat de premie moet worden gecompenseerd via lagere belastingen.

Vakbonden en werkgevers kunnen in cao’s regelen dat de beperking van de duur van de WW ongedaan wordt gemaakt met private aanvullende werkloosheidsverzekeringen. De SER stelt nu voor de uitvoering van deze regelingen door uitkeringsinstantie UWV of een andere publieke organisatie, zoals de Sociale Verzekeringsbank, te laten doen.

Het inkorten van de duur van de WW van maximaal drie jaar en twee maanden tot maximaal twee jaar stuitte in 2013 op grote bezwaren van de vakbeweging. Om die alsnog achter het sociaal akkoord te krijgen, maakten partijen de afspraak dat cao-partners het derde jaar zelf mogen regelen.

Bron: www.penoactueel.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief