Snel contact voorkomt lang ziekteverzuim uitzendkracht

Snel contact leggen met een zieke uitzendkracht na een ziekmelding voorkomt in veel gevallen dat iemand langer ziek thuis blijft. Private uitvoerder van de Ziektewet voor uitzendkrachten Acture realiseert mede hierdoor een hoger uitstroompercentage dan publieke uitvoerder UWV. Dit blijkt uit onderzoek van AStri Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van UWV en Acture. Het is voor het eerst dat een private aanbieder inzicht geeft in de resultaten van hun werk.

Het snel contact leggen lijkt een belangrijke verklaring voor het verschil in uitstroompercentage uit de Ziektewet tussen UWV en Acture. Private uitvoerder Acture slaagt er in om binnen twee dagen met 97 procent van de ziekmelders contact te leggen, waar UWV in dezelfde periode 85 procent van de ziekmelders weet te bereiken. Dit verklaart mogelijk het verschil tussen het aantal hersteldmeldingen na twee dagen. UWV realiseert na twee dagen een uitstroompercentage van 27,2 procent, waar Acture 51,6 procent laat zien. De onderzoekers van AStri merken op dat wetgeving belemmert dat UWV sneller kan ingrijpen. Werkgevers hebben bij UWV volgens de wet maximaal vier dagen de tijd om een ziekmelding te doen.

Joke Hoogendonk, directeur Sociaal Medische Zaken van UWV: “Uit het onderzoek blijkt dat Acture sneller contact legt met de ziekmelder, wat over het gehele ziekteverloop gunstig lijkt uit te pakken. Acture legt in contracten vast dat de ziekmelding op de eerste dag moet worden doorgegeven. UWV kan deze afspraak niet maken, omdat werkgevers volgens de wet maximaal vier dagen de tijd hebben om te melden dat een uitzendkracht ziek is. Dit bemoeilijkt het verzuimbeheer. Het rapport van AStri geeft ons aanleiding te onderzoeken hoe werkgevers gestimuleerd kunnen worden om eerder een ziektemelding bij ons te doen.”

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Ik ben zeer tevreden met deze conclusies. Ons geheim: Snel contact leggen met de zieke en aandacht besteden om zo snel mogelijk herstel te realiseren.”

Zij vervolgt: “Op zich ben ik blij dat UWV en Acture de directe vergelijking zijn aangegaan. En ik ben trots dat wij bewezen succesvoller zijn. Maar ik nodig wat dat betreft mijn UWV collega’s van harte uit om De Acture Methode om tot herstel te komen volgen. Want daar wordt iedereen alleen maar beter van.”

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief