Sociale Dienst Spijkenisse ook niet op orde

De gemeentelijke Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld luidt niet alleen de noodklok over de Sociale Dienst in Rotterdam, maar ook over die in Spijkenisse. De zaken zijn er niet op orde en de burger is daar de dupe van.

Spijkenissers klagen steeds vaker over de manier waarop medewerkers van de sociale afdelingen hen bejegenen. Dat schrijft de gemeentelijke ombudsman in het jaarverslag 2013. Eerder bleek ook de sociale dienst in Rotterdam al met een fors toenemend aantal klachten te maken te hebben.

Crimineel
Het afgelopen jaar deden bijna twee keer zoveel mensen een beroep op de ombudsman als in 2012. Een groot deel van de klachten gaat over de afdeling die zich bezighoudt met werk en inkomen, ondersteuning en sociale recherche. Bij Werk en Inkomen verdubbelde het aantal. ‘Men voelt zich als een klein kind behandeld of als ‘crimineel’ weggezet’, aldus ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Als de ombudsman in actie komt is het vaak zelfs voor haar lastig een reactie of standpunt van de gemeente los te krijgen. ‘Dan ondervinden burgers hier zeker problemen mee’, aldus Zwaneveld die de gemeente oproept hier serieus aandacht aan te besteden.

Rotterdam ook slecht
Vorige week bracht de Ombudsman ook al een vernietigend rapport uit over de Sociale Dienst in Rotterdam. Volgens Anne Mieke Zwaneveld krijgen de mensen er hun uitkering te laat, blijven voorschotten achterwege, worden wettelijke termijnen overschreden, telefoontjes niet opgenomen, mails niet beantwoord en klachten niet afgehandeld.

Grip kwijt
Het lijkt er op dat de gemeente Rotterdam de grip op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand kwijtraakt’. schreef ze na eerdere klachten begin april in haar jaarverslag. Nu luidt ze opnieuw de noodklok: ‘Het is zeker niet verbeterd, het aantal klachten blijft stijgen.’ Reden voor Zwaneveld om in een felle brief het college voor de zoveelste maal op te roepen ‘om noodsituaties onder aanvragers van bijstand te voorkomen’.

‘Losers en fraudeurs’
De sociale diensten zijn te veel gericht op het uitdelen van sancties, alsof mensen die bijstand nodig hebben hufters, losers en fraudeurs zijn. Er heerst wantrouwen tegenover mensen die het echt nodig hebben,’ zegt Anne Mieke Zwaneveld. ‘De vraag is of sociale diensten niet doorslaan naar de andere kant van het sociale spectrum’, aldus Zwaneveld. ‘Het mantra bij gemeenten is steeds meer zelfredzaamheid, zoveel mogelijk op eigen kracht doen en noem het allemaal maar op. Op zich is daar niets verkeerds mee, want een gemeente hoeft geen Sinterklaas te spelen. Maar ik ben wel voor het respectvolle midden en dat ontbreekt steeds meer.

Bron: Binnenlands bestuur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief