Sociale diensten zetten minder loonkostensubsidies in

Sociale diensten zijn in 2011 meer gaan besteden aan begeleidingstrajecten naar werk en minder aan loonkostensubsidies. Ging in 2010 nog 28% van het gemeentelijk re-integratiebudget naar loonkostensubsidies, een jaar later was dit nog maar 19%. De uitgaven aan begeleidingstrajecten naar werk stegen juist van 26 naar 38%. Dit blijkt uit de eerste gegevens van de Divosa-monitor 2012.

Sociale diensten hebben met deze verschuiving geanticipeerd op de halvering van het re-integratiebudget in 2012. Het gemeentelijk re-integratiebudget in 2011 bedroeg 1,3 miljard euro. Sociale diensten hebben afgelopen jaar 3% meer besteed dan zij hebben ontvangen. In 2012 is het budget gedaald naar 700 miljoen.

Loonkostensubsidies zijn relatief duur, maar ook makkelijk te stoppen. Daarnaast zijn sociale diensten zich bij re-integratie meer gaan richten op snelle uitstroom naar werk voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is deels noodgedwongen vanwege de grote tekorten op het budget waarmee gemeenten de uitkeringen betalen. Maar deels is het ook pure logica omdat er sinds de crisis veel meer jongeren in de bijstand zitten die vaak makkelijker aan het werk komen dan ouderen.

In een brief aan demissionair staatssecretaris De Krom en de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarschuwt Divosa voor de nadelige effecten op de langere termijn. De maatregelen die sociale diensten nu door geldnood nemen zijn op korte termijn effectief, maar verschuiven een aantal problemen naar de toekomst. Divosa voorziet het ontstaan van een nieuw granieten bestand; een groep mensen die langdurig in de bijstand zit en wordt afgeschreven.

Bron: Nieuwsbericht Divosa

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief