Sociale partners laten zich niet opjagen

DEN HAAG (ANP) – De vakbonden en werkgeversorganisaties laten zich niet opjagen om tot een sociaal akkoord te komen. ,,Snelheid maken is wel het slechtste wat we nu kunnen doen”, zei voorzitter Ton Heerts van vakcentrale FNV vrijdag bij de formele onderhandelingen over het akkoord.

 

Ook Bernard Wientjes, voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vindt dat er voldoende tijd moet worden genomen om afspraken te maken. De sociale partners zijn doordrongen van de urgentie, maar Wientjes en Heerts verwachten dat het overleg nog wel enkele weken zal duren. Beiden voorspelden dat het ,,bijzonder moeilijke weken” worden.

Werkgevers en bonden proberen het eens te worden over maatregelen om de economische crisis te bestrijden en de werkloosheid terug te dringen. Als dat lukt, leggen ze hun pakket aan het kabinet voor. Dat rekent erop dat dat aan het eind van de maand gebeurt. Op 1 mei moet het kabinet zijn ontwerpbegroting aan Brussel voorleggen. Daarvoor moet het ook nog zaken doen met de oppositie, omdat het in de Senaat geen meerderheid heeft.

Heerts liet blijken daar weinig boodschap aan te hebben. ,,Na maart komt april en na april mei.” Wientjes wees erop dat het kabinet de zaak niet makkelijker heeft gemaakt door onlangs voor ruim 4 miljard euro aan extra bezuinigingen aan te kondigen.

Volgens Wientjes en Heerts zijn er vrijdag alleen ,,procesafspraken” gemaakt en is er niet inhoudelijk onderhandeld. Naast FNV en VNO-NCW zijn ook MKB-Nederland, LTO Nederland, CNV en MHP bij het sociaal overleg betrokken.

Het meest heikele punt in de onderhandelingen lijkt de WW-ingreep die het kabinet van plan is. Het wil volgend jaar de maximale WW-duur fors bekorten en ook het ontslagrecht versoepelen. De vakbonden zijn daar mordicus tegen. Ze hebben geopperd opnieuw een WW-premie voor werknemers te introduceren om de bezuiniging af te wenden. De WW-ingreep van het kabinet moet jaarlijks 1,1 miljard euro besparen.

Heerts en Wientjes zeiden vrijdag dat er geen taboes op tafel liggen. Maar Heerts voegde er meteen aan toe dat de besprekingen geen verslechtering van de WW mogen opleveren.

Het kabinet heeft eerder laten doorschemeren dat voor de sociaal overleg enige financiële ruimte beschikbaar is, maar het is niet duidelijk hoeveel.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief