Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden vanaf 1 januari 2013 aangepast. De aanpassingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1456,20 euro naar 1469,40 euro bruto per maand. Daarnaast hebben wijzigingen in belastingtarieven en heffingskortingen effect op de uitkeringen.

De cumulatie van fiscale maatregelen heeft gevolgen voor de uitkeringen die zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. De netto uitkering van AOW’ers zal tussen de 10 en de 20 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met 20 euro omhoog naar 997,02 euro per maand. Echtparen waarvan beide partners AOW-gerechtigd zijn, krijgen in totaal netto bijna 20 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1362,82 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag.

De Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt per 1 januari 2013 verlaagd van 33,65 euro naar 28,14 euro per maand. De verlaging van de MKOB is onderdeel van de Wet uniformering loonbegrip.

De ANW-uitkeringen zijn ook gekoppeld aan het netto minimumloon. Hoewel de bruto ANW-uitkeringen stijgen (met uitzondering van de halfwezenuitkering) dalen de netto ANW-uitkeringen. De netto ANW-uitkeringen dalen met 3 tot 10 euro per maand. De reden hiervoor is de stijging van het tarief van de eerste belastingschijf en de afbouw van de algemene heffingskorting.

De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,91%. De werkelijke stijging hangt af van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld van belang hoe hoog het inkomen was voordat iemand een uitkering kreeg. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient iemand meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2013 vastgesteld op 194,85 euro bruto per dag en op jaarbasis 50.855,85 euro. Het maximum premieloon wordt per 1 januari 2013 vastgesteld op 50.853,00 euro. Per dag komt dit uit op 195,58 euro.

Alle bedragen en percentages per 1 januari 2013 staan in dit bestand.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief