SP: betaal werkende mantelzorger door bij langdurig zorgverlof

Mantelzorgers die voor langere tijd hun kind, partner of vriend verzorgen mogen niet worden gehinderd door financiële drempels. Zij moeten daarom het wettelijke recht krijgen om doorbetaald te worden als zij langdurig zorgverlof opnemen. Dat zegt SP-Kamerlid Tjitske Siderius. ‘De regering wil dat we meer werken, meer voor elkaar zorgen en meer vrijwilligerswerk doen, maar goede financiële regelingen om dat te bereiken worden door dit kabinet niet ondersteund. De mantelzorger is hiervan het grootste slachtoffer,’ aldus Siderius.

Er wordt fors gekort op de thuiszorg. De regering gaat ervan uit dat steeds meer mensen uit de sociale omgeving de professionele zorg overnemen. Hierdoor worden mantelzorgers steeds meer belast. Ongeveer 20% van de 2,6 miljoen mantelzorgers neemt echter geen zorgverlof op terwijl men daar wel behoefte aan heeft, zo blijkt uit onderzoek. Siderius: ‘Een van de redenen is het inkomensverlies bij opname van langdurig zorgverlof. Als het kabinet vindt dat we meer voor elkaar moeten zorgen, dan moeten mensen daar ook de mogelijkheid voor krijgen. Mantelzorgers offeren nu vakantiedagen op of moeten zich in bochten wringen om via het kortdurend verlof geen inkomensverlies te leiden. Deze gekunstelde constructies leveren in de toekomst grote problemen op. Niet voor niets is 1 op de 5 mantelzorgers overbelast, wat leidt tot uitval of verminderde duurzame belastbaarheid.’

De SP wil dat elke mantelzorger bij opname van langdurig zorgverlof in ieder geval 70% van het wettelijk minimumloon krijgt doorbetaald, eenzelfde type constructie als bij het kortdurend zorgverlof. Siderius: ‘Het gaat bij langdurend zorgverlof om maximaal zes weken verlof op jaarbasis. Een goede balans tussen werken en zorgen is niet alleen voor de mantelzorger goed, ook de druk op ons zorgstelsel wordt door mantelzorgers verminderd. Daar moeten we als samenleving dan ook in investeren in plaats van het steeds maar verder af te knijpen.’

Bron: SP

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief