Staatssecretaris houdt vast aan contouren Participatiewet

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van SZW, houdt vast aan de oorspronkelijke contouren van de Participatiewet. Uitgangspunten zijn veel beleidsvrijheid voor gemeenten, terugdringen bureaucratie en geen vrijblijvendheid van werkgevers. Voor het quotum kan een andere oplossing gekozen worden, mits partijen met een goed alternatief komen. Dat bleek vorige week tijdens het algemeen overleg (AO) tussen kabinet en Kamer over de Participatiewet.

Op 30 januari ging de Vaste Kamercommissie in gesprek met staatssecretaris Klijnsma (foto) over de contourennotitie Participatiewet. Het quotum voor werkgevers kreeg daar brede aandacht. Dat dit instrument, dat een belangrijke hoeksteen vormt voor het wetsvoorstel, in een aparte wet wordt uitgewerkt, kreeg veel kritiek van de oppositie.

Loondispensatie

Vorige week heeft het kabinet ook een tussentijdse evaluatie van de pilots werken naar vermogen gepresenteerd. De evaluatie van de pilot loondispensatie was voor veel Kamerleden aanleiding om kritische vragen te stellen over dit instrument.  Uit de pilot is gebleken dat loondispensatie een goed aanvullend re-integratie-instrument kan zijn. De belangrijkste bezwaren tegen het instrument zijn bureaucratie en de procedure rondom loonwaardebepaling.  De staatssecretaris gaat op verzoek van de Kamer onderzoeken of loonkostensubsidie een alternatief kan zijn voor loondispensatie. Maar vooralsnog houdt de staatssecretaris vast aan het instrument loondispensatie.

VAO

Op 5 februari is er een voortgezet algemeen overleg (VAO) over de Participatiewet. Kamerleden kunnen voor dit overleg nog moties indienen.

Standpunt gemeenten

Gemeenten krijgen met de Participatiewet een grote verantwoordelijkheid erbij in het sociale domein. Gemeenten nemen die verantwoordelijkheid graag op zich, maar de randvoorwaarden moeten wel zodanig zijn dat gemeenten hun rol ook kunnen waarmaken.

De belangrijkste randvoorwaarden zijn voor gemeenten: beleidsvrijheid, uitvoeringskracht en één afdoende ontschot budget voor de gedecentraliseerde taken (exclusief de financiën voor uitkeringen).

Bron: VNG

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief