Steeds meer bedrijven maken gebruik van ZZP’ers

Het percentage bedrijven dat zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) inzet is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van UWV naar de vraagzijde van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Werkte in 2011 nog 16% van de bedrijven met ZZP’ers, het afgelopen jaar was het aandeel gegroeid tot 31%. ZZP’ers zijn daarmee voor het eerst gewilder dan uitzendkrachten. Vooral grote werkgevers doen een beroep op zelfstandigen.

Iets meer dan de helft van de werkgevers geeft aan ZZP’ers in te huren vanwege de flexibele personeelsvoorziening. Voor vrijwel alle sectoren is het de voornaamste reden om met ZZP’ers te werken. Uitzondering vormen de agrarische sector, de overheid en het openbaar bestuur. In het agrarisch bedrijf worden ZZP’ers vooral ingezet om pieken in het productieproces op te vangen, terwijl de overheid zelfstandigen veelal inhuurt vanwege hun kennis en ervaring.

Verdringing

Uit het vacaturerapport van UWV komt ook de slechte arbeidsmarktpositie van ongeschoolden en 55-plussers naar voren. Door de hoge werkloosheid en het lage aantal vacatures vindt er op grote schaal verdringing plaats van ongeschoold personeel door geschoolde werknemers. Van de vacatures die het afgelopen jaar door ongeschoold personeel vervuld konden worden, werd slechts 18% daadwerkelijk ingevuld door iemand met een basisopleiding. Dit percentage lag de afgelopen jaren een stuk hoger. Er treedt vooral verdringing op in de horeca en de agrarische sector. In deze sectoren werd voor de meeste vacatures hooguit basisonderwijs vereist, terwijl het aangenomen personeel grotendeels bestond uit MBO’ers.

Voor 55-plussers geldt een onverminderd ongunstige arbeidsmarktpositie. Het rapport van UWV laat zien dat slechts 3% van de personen die zijn aangenomen vanuit een werkloosheidspositie 55 jaar of ouder is. Werkgevers zijn gevraagd naar hun bereidheid om extra maatregelen te treffen om 55-plussers in dienst te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van werk in deeltijd, flexibele werktijden en bijscholing. Een kwart van de bedrijven is hiertoe bereid. Bij bedrijven die al een 55-plusser in dienst hebben is de bereidheid groter, namelijk 40%.

Het onderzoek Vacatures in Nederland 2013 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van UWV. Ecorys heeft 5.700 bedrijven bevraagd. Download hier het volledige rapport.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief