Steeds vaker afspraken tussen werkgever en UWV over Wajongers

Werkgevers zijn steeds meer bereid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, constateert het UWV. Het lukt de uitkeringsinstantie vaker om afspraken te maken met grote werkgevers over het aan een baan helpen van zogeheten Wajongers.

Afgelopen jaar werden onder meer deals gesloten met Albert Heijn, facilitair dienstverlener Vebego en het ministerie van Defensie. ”Ik merk dat steeds meer bedrijven de samenwerking met het UWV zoeken en jonggehandicapten een plek willen bieden”, zegt UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins. ”Dat is een positieve ontwikkeling. Want ook met een arbeidsbeperking kan je prima functioneren op de arbeidsmarkt.”

In 2014 wist het UWV achtduizend Wajongers aan de slag te krijgen. Dat aantal steeg vorig jaar tot ruim daarboven. Precieze cijfers mag het UWV later deze week pas geven, bij publicatie van het jaarverslag.

Wajong-uitkeringen zijn bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen. Het UWV probeert uit te zoeken wie van hen toch nog kan werken. Die worden geholpen bij het zoeken naar een geschikte baan.

Bron: nu.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief