Sterk nieuwe Ambassadeur Jeugdwerkloosheid

Mirjam Sterk gaat als nieuwe Ambassadeur Jeugdwerkloosheid aan de slag. Dat maakten minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend tijdens hun bezoek aan MBO College Lelystad, waar zij in gesprek gingen met jongeren over studie- en beroepskeuze en de rol van onderwijs en bedrijfsleven.

Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, presenteerde het kabinet onlangs de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Asscher en Bussemaker stellen € 50 miljoen extra beschikbaar om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen.

Sterk was tien jaar Tweede Kamerlid voor het CDA en stond ooit ook zelf voor de klas. Mirjam Sterk: “Wie de jeugdwerkloosheid nu niet aanpakt, krijgt straks de rekening gepresenteerd. Daarbij kunnen we alleen succes behalen als we het met elkaar doen. Als ambassadeur ga ik mijn best doen om al die mensen slim en succesvol samen te laten werken zodat de kansen voor onze jongeren op een goede toekomst vergroot worden.”

Gerichte studiekeuze, ook voor mbo 3 en 4

Een deel van de aanpak van het kabinet richt zich op het motiveren van mbo’ers om door te leren en hen gericht te laten kiezen voor een opleiding met een goede kans op werk, bijvoorbeeld de techniek of de zorg. Voor de uitvoering van de ‘2.0 versie’ van het eerder succesvolle programma School Ex trekt het kabinet € 25 miljoen extra uit. Mbo-instellingen voeren gesprekken met jongeren die zich hebben aangemeld voor opleidingen met weinig arbeidsmarkt perspectief, vóór de definitieve inschrijfdatum. Daarin schetst de instelling een aantal meer kansrijke alternatieven.

Tijdens het werkbezoek aan Lelystad kondigde minister Bussemaker aan dat het programma nu ook wordt uitgebreid naar mbo-niveau 3 en 4: “Door op regionale basis goed inzichtelijk te maken welke opleidingen weinig perspectief op werk bieden, bijvoorbeeld vanwege conjuncturele redenen, geven we jongeren een beter beeld van hun kansen op de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen zij hun keuze voor een bepaalde opleiding gerichter maken of een eerdere keuze aanpassen in een opleiding met meer kans op werk.”

Sterk, een hardloopster die meters kan maken

Volgens minister Bussemaker is Mirjam Sterk gezien haar achtergrond de juiste vrouw op de juiste plaats om onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te verbinden. Minister Asscher over de nieuwe ambassadeur: “Het is iemand die ervaring heeft in de politiek, die mensen enthousiast kan maken en die enorm veel energie heeft. Letterlijk een hardloopster die in staat is om meters te maken.”

Studenten begeleiden studenten

De werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek naar een stage of leerwerkbaan, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse achtergrond. Ook de provincie Flevoland kampt met een relatief hoge jeugdwerkloosheid. Op het MBO College Lelystad begeleiden studenten andere studenten bij het maken van de juiste studiekeuze met arbeidsmarktperspectief. MBO College Lelystad werkt nauw samen met het regionale bedrijfsleven om techniek en technisch onderwijs in de regio te stimuleren. Zo wordt er intensief samengewerkt op het vlak van composietentechnologie en de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe toepassingen. Het gaat hier om onder andere de jachtbouw en componenten voor vliegtuigbouw en lucht- en ruimtevaart.

TechniekPact

Specifiek voor de sector techniek werkt het kabinet met de sociale partners en de technische onderwijsinstellingen aan een ‘Techniekpact’ om het tekort aan arbeidskrachten aan te vullen.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief