Sterk verhoogd zelfdodingsaantal onder mensen met een uitkering

Zelfdoding komt ruim 5 tot 8 keer vaker voor bij mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering dan bij mensen die geen uitkering ontvangen. Dat is één van de uitkomsten van onderzoek dat is gedaan door de GGD Den Haag in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het onderzoek geeft voor het eerst inzicht in belangrijke demografische en sociaal-economische kenmerken van alle Nederlandse inwoners die in de periode 2002-2011 door zelfdoding zijn overleden. Dit waren in totaal 15.178 mensen. Het hoge aandeel van mensen met een uitkering in de groep die zelfdoding pleegt geeft aan dat het langdurig niet deelnemen aan de arbeidsmarkt een belangrijke bijdragende factor is.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het Epidemiologisch Bulletin toont tevens aan dat zelfdoding vaker bij mannen voorkomt dan bij vrouwen. Ook blijkt het aantal suïcides onder mannen en vrouwen die ongehuwd, gescheiden, alleenstaand of verweduwd zijn vaak 3 tot 4 keer hoger te liggen dan bij gehuwden.

Onder mannen die een werkloosheidsuitkering ontvangen is het zelfdodingsaantal 3 keer hoger dan bij mannen zonder uitkering. Onder mannen en vrouwen die een bijstandsuitkering ontvangen ligt dat aantal ruim 5 keer hoger. Mannen en vrouwen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen komt suïcide respectievelijk 5 en 8 keer vaker voor dan bij mannen en vrouwen zonder uitkering. De onderzoekers van de GGD Den Haag pleiten er in hun conclusie voor om uitkeringverstrekkers mogelijk een belangrijkere rol te laten vervullen in het signaleren en verwijzen van mensen met suïcidale gedachten.

Wethouder Baldewsingh van Volksgezondheid in Den Haag hoopt dat nader onderzoek en preventiemaatregelen zullen leiden tot vermindering van het aantal zelfdodingen onder mensen met een uitkering. Naast suïcide nazorg voor volwassenen wil hij dat er volgend jaar in Den Haag ook zogenoemde gatekeepers-trainingen worden gegeven.

Gatekeepers

De gatekeepers-training is gericht op het vroegtijdig herkennen van signalen van suïcidaliteit, deze signalen bespreekbaar maken, de betrokkene motiveren om hulp te zoeken en te verwijzen naar de huisarts of naar telefonische of online hulpdiensten (113Online).  De training is opgezet voor sleutelfiguren (gatekeepers): beroepskrachten of vrijwilligers, die via hun werk in contact kunnen komen met suïcidale mensen, zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, bedrijfsartsen, schooldecanen, politiemedewerkers, schuldhulpverleners, etc.

Momenteel wordt door de GGD Amsterdam, samen met de VU Amsterdam en GGZ Friesland, het effect van de gatekeepers interventie gemeten. De eerste resultaten hiervan zijn in 2014 bekend. Ook de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) ziet het trainen van gatekeepers als een van de meest effectieve strategieën voor de preventie van suïcide.

In het landelijke plan van aanpak suïcidepreventie (Ministerie van VWS) zal de gatekeepers interventie bij schooldecanen en schuldhulpverleners opgenomen worden. Ook is de optie besproken om uitkeringverstrekkers als gatekeepers te betrekken.

Bron: GGD Den Haag

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief