Sterkere stijging aantal bijstandsontvangers

Eind maart ontvingen 390 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 11 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De toename van het aantal personen met een bijstandsuitkering in het eerste kwartaal van 2013 is bijna net zo groot als de toename in geheel 2012. Vorig jaar steeg het aantal personen met bijstand met gemiddeld 3 duizend per kwartaal.

De stijging van het aantal bijstandsontvangers hangt samen met de al langer snel oplopende werkloosheid. Wie zijn baan verliest komt doorgaans eerst in de WW. Pas als de WW is beëindigd, ontstaat er eventueel recht op bijstand. Daardoor vertaalt de toegenomen werkloosheid zich pas nu in een sterkere stijging van het aantal bijstandsontvangers.

De toename in het eerste kwartaal van 2013 deed zich vooral voor onder personen tot 45 jaar. In totaal steeg het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep met 7 duizend. Dit komt overeen met een stijging van bijna 4 procent. Bij de 45-plussers bedroeg de toename 2 procent.

Methodewijziging: personen in plaats van uitkeringen

Met ingang van 2013 publiceert het CBS in het persbericht over de bijstand over het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt. Voorheen werden de bijstandsuitkeringen als uitgangspunt genomen. Door deze methodewijziging sluit de statistiek beter aan bij de gangbare begrippen in de maatschappij op dit terrein.

De ontwikkeling van het aantal personen met bijstand verloopt vrijwel parallel aan de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. De wijziging van de methode leidt dus niet tot een andere ontwikkeling in de tijd.

Met de nieuwe methode worden, als de bijstandsuitkering naar een (echt)paar gaat, beide personen afzonderlijk geteld. Het aantal personen met een uitkering ligt dus hoger dan het aantal uitkeringen. Eind maart waren er 390 duizend bijstandsontvangers die samen 338 duizend bijstandsuitkeringen ontvingen.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief