Steun bijstandswet hangt aan zijden draadje

De steun van de Eerste Kamer voor de Wet werk en bijstand (Wwb) van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) hangt aan een zijden draadje, ondanks het recent gesloten zorgakkoord met de constructieve oppositiepartijen ChristenUnie (CU), SGP en D66. De senatoren van de CU hebben grote moeite met de de ‘mantelzorgboete’. Als de SGP de lijn van de CU volgt, is het de vraag of het voorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen.

De senaatsfractie van de ChristenUnie (CU) heeft grote moeite met de ‘mantelzorgboete’, een korting op de AOW voor 65-plussers die samenwonen met hun kinderen. Als met de CU ook de SGP tegen het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stemt, is het zeer twijfelachtig of het voorstel voor de Wet werk en bijstand (Wwb) op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen.

Haak op christelijk principe

Volgens de senatoren van de ChristenUnie staat de maatregel haaks op het het christelijk principe dat ouders en kinderen voor elkaar zorgen. Ook de SGP verzet zich naar verwachting tegen de maatregel. De mantelzorgboete maakt deel uit van een pakket bijstandsmaatregelen waarover het kabinet een akkoord heeft gesloten met de drie constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Het deed dat omdat het in de Senaat geen meerderheid heeft.

Bron: Binnenlands Bestuur

Veel verzet

In de Tweede Kamer bestond ook veel verzet tegen de mantelzorgboete. De ChristenUnie stemde na een akkoord met het kabinet wel voor, maar deed dat niet bepaald van harte. Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie noemt het in het Nederlands Dagblad dan ook ‘het volste recht’ van haar partijgenoten in de Eerste Kamer om zich tegen dit onderdeel van het wetsvoorstel te verzetten.

Strengere bijstandsregels

Het betreffende wetsvoorstel is bedoeld om de bijstandsregels strenger te maken. Een onderdeel ervan is de zogeheten kostendelersnorm: bijstandsgerechtigden die in één huis wonen, kunnen volgens Klijnsma de kosten van levensonderhoud delen en zijn daardoor goedkoper uit. Daarom krijgen ze straks een lagere uitkering. De maatregel geldt ook voor AOW’ers die samenwonen met bijvoorbeeld hun kinderen. De bezwaren van de ChristenUnie en de SGP zijn gericht tegen dat laatste.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief