Strenge bijstandsregels drijven tot wanhoop

Medewerkers van sociale diensten waarschuwen voor de gevolgen van steeds strengere bijstandsregels. De helft kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden hierdoor tot wanhoop worden gedreven. Dat blijkt uit een onderzoek wat wij gedaan hebben in samenwerking met Binnenlands Bestuur. De enquête werd ingevuld door 130 leidinggevenden en 343 medewerkers van sociale diensten.

Tweederde van de medewerkers (65%) houdt dit jaar zelfs rekening met meer agressieve klanten bij de sociale dienst. Per 1 januari 2015 zijn de bijstandsregels- en verplichtingen verder verscherpt. Zo is er een nieuw sanctieregime dat sociale diensten verplicht om minimaal een maand korting op de uitkering op te leggen bij overtredingen en worden er kledingeisen gesteld bij sollicitaties. Ook moeten mensen bereid zijn om 3 uur te reizen naar het werk.

Vooral mensen met psychiatrische problemen blijken het zwaar te hebben bij de sociale dienst. Volgens driekwart van de medewerkers (73%) verergeren deze problemen doordat zij eerder vastlopen in bijstandsregels.

Volgens René Paas, de voorzitter van de vereniging van directeuren van sociale diensten, zijn het vooral kwetsbare mensen die de dupe worden van de nieuwe bijstandsregels die per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Ook stoort hij zich aan de ‘minimumstraffen’ in het nieuwe sanctieregime:

In het strafrecht hebben we niet eens minimumstraffen, maar in de bijstandswet komen ze voor. Dat gaat heel ver. Geen vragen stellen, maar gewoon sanctioneren.

Paas pleit voor meer ruimte voor ambtenaren om naar de persoonlijke situatie van mensen te kijken.

De uitgebreide enquete-resultaten zijn hier de lezen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief