Succesvolle aanpak Handhaving Wmo

Sinds 2003 ondersteunt SV Land inmiddels tientallen gemeenten op het gebied van Handhaving WWB. Vanuit dit specialisme is ook de dienstverlening op het gebied van Invordering, Internetonderzoek en controles van uitwonende studenten ontwikkeld. SV Land biedt u nu ook Handhaving Wmo met aantoonbaar resultaat aan.

Een concreet voorbeeld hiervan uit de praktijk betreft een onderzoek naar de rechtmatigheid van de verstrekking van Hulp in de Huishouding in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Bij de Wmo-consulent ontstonden twijfels over de woonsituatie van de cliënt. De aanwezige signalen werden dus goed opgemerkt. De crux van een succesvol vervolg ligt echter bij hoe je de signalen van oneigenlijk gebruik vervolgens daadwerkelijk oppakt. Kortom: wat doe je ermee en hoe doe je dat! Cruciaal voor een goed handhavingsonderzoek zijn, naast een goede voorlichting en kennis van wetgeving en jurisprudentie, het kennen van je bevoegdheden en, vooral, het tactisch goed een invulling kunnen geven aan de inzet van deze bevoegdheden. Vervolgens kan het zijn dat er specialistische vaardigheden moeten worden ingezet zoals het verrichten van internetonderzoek, heimelijke waarnemingen en een huisbezoek. Tenslotte komt er ook een behoorlijke dosis gespreksvaardigheden bij kijken. Het is de kunst om  op een effectieve en een respectvolle wijze de confrontatie met de cliënt aan te gaan.

Uit het onderzoek bleek dat de PGB-houder een huisgenoot had verzwegen die in staat was om de gebruikelijke zorg te verlenen. Hierdoor kon het PGB volledig worden ingetrokken. Dit was onder meer mogelijk doordat de gemeente middels een goede Wmo-verordening en een Wmo-besluit de verstrekking van PGB’s handhaafbaar had gemaakt. Dit is van groot belang bij een kaderwet als de Wmo. Naast de intrekking van het PGB is er nog een succes geboekt. De Wmo-consulenten zijn namelijk erg enthousiast over de aanpak geworden en gaan aan de slag met meerdere dossiers waarbij zij tot op zekere hoogte kunnen worden ondersteund door een handhavingspecialist van SV Land.

Voor meer informatie over Handhaving kunt u contact opnemen met Nienke ter Weijden, Manager Handhaving. Zij is bereikbaar op ons kantoor te Zoetermeer (079 3634400). Ook kunt u een e-mail sturen naar nterweijden@svland.nl.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief