Succesvolle eerste aanvraagronde voor ESF-subsidie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft 507 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor werkgelegenheidsprojecten op het terrein van re-integratie en duurzame inzetbaarheid. In twee maanden tijd zijn ruim 2.300 aanvragen ingediend om meer mensen langer en gezond aan het werk te houden. Ook de eerste aanvraagronde voor re-integratie verliep succesvol.

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) juicht dit resultaat toe: “Tot 2020 is veel Europees geld te verdelen. Wat mij betreft blijft niks op de plank liggen. Met de Participatiewet in het vooruitzicht en de afspraken uit het Sociaal Akkoord moeten de komende jaren 125.000 banen worden gecreëerd voor mensen met een beperking. Dat is een enorme uitdaging. Zowel voor werkgevers als voor gemeenten die heel veel op zich af zien komen. Het ESF kan een bijdrage leveren om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet te helpen.”

Staatssecretaris Klijnsma zei dit vandaag bij de uitreiking van de jaarlijkse ESF Award in Den Haag. De ESF Award is de prijs voor het beste filmpje van een recent ESF-project.

ESF Award voor ‘De Kapstok’

Tijdens het Award event werd Attendiz, locatie De Kapstok, leerwerktrajecten door de jury verkozen als project, dat op beste wijze laat zien waarom het Europees Sociaal Fonds voor hen het verschil maakt. Bij De Kapstok komen moeilijk bemiddelbare jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs met specifieke problemen. Met een gerichte aanpak zorgt De Kapstok er voor dat praktisch elke deelnemer na een traject bij hen verder kan. Elke deelnemer kan met behulp van extra middelen zoals het ESF zijn talenten benutten. Uit 13 ingezonden projecten werden vijf projecten genomineerd via een wedstrijd op Facebook.

Actieve inclusie en duurzame inzetbaarheid

De ESF programmaperiode 2014-2020 richt zich op twee hoofdthema’s. Onder het thema actieve inclusie kunnen het UWV, 35 centrumgemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidie aanvragen met betrekking tot de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (kwetsbare werkzoekenden zoals jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbelemmering en gedetineerden). Op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen bedrijven en O&O fondsen (vanaf 2016) aanvragen indienen om actief en gezond ouder worden te stimuleren.

Aanvraagrondes

Van 1 mei tot 31 oktober 2014 was de aanvraagronde voor re-integratie. Hiervoor was 114 miljoen euro beschikbaar, waar 70 verzoeken voor zijn ingediend. Voor de aanvraagronde duurzame inzetbaarheid, die liep van 15 oktober tot 7 november 2014, was 22 miljoen beschikbaar en zijn ruim 2.300 aanvragen ingediend.

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Agentschap SZW

Het Agentschap SZW voert subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (hierna: ESF), het Europees Globaliseringsfonds (EGF), de Europese migratie- en veiligheidsfondsen, maar ook nationale regelingen als sectorplannen.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief