Suwinet: Tweede Kamer zeer kritisch op gemeenten

Alle Tweede Kamerfracties zijn kritisch op hoe gemeenten omgaan met persoonsgegevens binnen Suwinet. Dit bleek tijdens de behandeling van het inspectierapport ‘Suwinet, veilig omgaan met elkaars gegevens’. De Kamerleden vragen het ministerie van SZW om striktere handhaving.

De Tweede Kamer besprak het inspectierapport op 24 juni en 1 juli met staatssecretaris Klijnsma en nam daarna drie moties aan.

Gevolgen
De implicaties voor gemeenten op de directe en korte termijn:

  • Er komt een nieuw inspectieonderzoek onder alle gemeenten. Het onderzoek start op 1 september, de opzet is gelijk aan het vorige onderzoek. De Inspectie SZW onderzoekt en beoordeelt of uw gemeente voldoet aan de zeven normen uit het Suwi-normenkader. De normen betreffen het beveiligingsplan, het inrichten van de organisatie en het inrichten van de werkprocessen op het veilig gebruik van Suwinet.
  • Bij een onvoldoende score kan het ministerie van SZW een escalatieprotocol in werking laten treden. Het ultimum remedium in dit protocol is het afsluiten van de gemeente van Suwinet. SZW legt binnenkort het protocol voor aan de VNG voor een bestuurlijke reactie.
  • SZW kan een lage scoren ook melden aan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Het Cbp kan zelfstandig onderzoek doen waarbij het toetst op bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Het Cbp kan een boete opleggen van maximaal € 810.000.

Bron: VNG.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief