SV Café in 2013

Beste SV Café Leden,

Om te beginnen allen een gezond en succesvol 2013 toegewenst. Het zal een spannend jaar  worden op het gebied van de Sociale Zekerheid. Voor de invoering van de Participatiewet zullen de nodige maatregelen worden  getroffen om de invoering soepel te laten verlopen. Ook de ontwikkelingen op gebied van het ERD/WGA dossier zullen we op de voet volgen.

Twee weken geleden hebben we voor het eerst de SV Café-nieuwsbrief per mail naar alle ingeschreven leden gezonden. Vanaf nu zullen we iedere twee weken een dergelijke nieuwsbrief aan jullie toezenden. Hierin staan de meest recente nieuwsberichten, video’s, columns en agenda-items. Met nog steeds als bedoeling om interessant nieuws op het gebied van Sociale Zekerheid met elkaar te delen.

Op het programma voor 2013 staat verder dat we twee evenementen zullen organiseren. In het voorjaar zal het gaan om een SV Café Live-debat over de nieuwe Fraudewet en Handhaving. Het tweede debat in het najaar zal gaan over de ontwikkelingen op het gebied van het ERD/WGA dossier in de private sector. Van beide evenementen maken we opnamen voor SVTV De exacte data zullen we op de SV Café website plaatsen en vermelden in de SV Café-nieuwsbrief. Om deze Live evenementen te kunnen bijwonen ontvangen jullie te zijner tijd een uitnodiging.

Mochten jullie zelf columns willen schrijven, interessante video’s vinden, een interview willen geven voor SVTV of anderszins suggesties  in willen brengen dan kan dat altijd. Je kunt dan een e-mail sturen aan het SV Café webteam, info@svcafe.nl.

– Robert van Dijk, iniatiefnemer SV Café

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief