SZW: ‘WWB’ers goed op de hoogte van verplichtingen’

Onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst uit dat 88% van alle uitkeringsgerechtigden over het algemeen goed bekend is met hun verplichtingen. Ze weten welke wijzigingen ze aan de uitkeringsinstantie moeten informeren en welke inspanningen er van hen worden verwacht. Volgens de Ipsos-onderzoekers scoren WWB’ers behoorlijk hoog. Dat is opmerkelijk omdat de WWB (nu Participatiewet) van alle sociale zekerheidswetten verreweg de meeste verplichtingen kent.

In vergelijking met 2012 ziet Ipsos bij de individuele plichten hier en daar een lichte daling. Maar op een uitzondering na, is het kennisniveau ook in 2014 erg hoog. Over het algemeen vinden uitkeringsgerechtigden het, naar eigen zeggen, niet moeilijk om te voldoen aan die plichten. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt zich op hoogte te houden van veranderingen in de regels.

Download het rapport hier.

Bron: Divosa

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief