bedrijfsarts taakdelegatie

Te late eerstejaars ziektewetbeoordeling en schade; SV Land helpt!

Het UWV is wettelijk verplicht om eerstejaars ziektewet beoordeling uit te voeren voor zieke werknemers zonder werkgever. Uiterlijk in de 52e week van ziekte hoort het UWV een beslissing af te geven over het recht op een ZW-uitkering. De praktijk leert dat werknemers vaak maanden thuis zitten voordat ze worden gekeurd. Het UWV schiet ernstig te kort bij het (her) keuren van (ex-) werknemers en is vaak maanden te laat, met alle financiële gevolgen van dien.

Ter illustratie het volgende voorbeeld: Werknemer x is op 1 januari 2021 een jaar ziek. De hoogte van de ZW- uitkering is 2400 EUR. Het UWV neemt pas op 1 juli een beslissing over het ZW-recht. Dan blijkt de ex-werknemer in kwestie geen recht meer te hebben op de uitkering. Het gevolg is dat de werkgever die eigenrisicodrager is onterecht zes maanden te lang een ZW-uitkering heeft betaald. Een schadepost van
€14.400 plus werkgeverslasten. Voor een publiek verzekerde werkgever geldt deze situatie evenzeer. Deze werkgever wordt namelijk onterecht geconfronteerd met een hogere WHK-premie.

SV Land kan u ook helpen

Heeft u ook dossiers waarbij het UWV de eerstejaars ziektewet beoordeling te laat uitvoert? Dan kan SV Land u helpen de schade te verhalen op het UWV. Neem contact op voor meer informatie met Ed Dokter via edokter@svland.nl of per telefoon op 079-3634400.

Bron: nos.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief