Tegemoetkoming voor WW’ers met een lager dagloon

Per 1 december 2016 veranderen de dagloonregels voor WW-uitkeringen van flexwerkers, starters, herintreders maar ook voor WW‘ers die voorafgaand aan hun WW-uitkering minder loon kregen door ziekte. Dit kan voor deze groep klanten een hoger dagloon tot gevolg hebben dan volgens het huidige dagloonbesluit.

Klanten die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 december 2016 een lager dagloon hebben ontvangen dan volgens deze nieuwe regels het geval zou zijn geweest, ontvangen in 2017 een eenmalige tegemoetkoming.

Uitbetaling tegemoetkoming
In januari ontvangen de klanten die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming een brief met daarin de aankondiging dat zij hiervoor in aanmerking komen. Vanaf april wordt de tegemoetkoming uitbetaald. Klanten die denken wel in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming maar geen brief hebben ontvangen, kunnen zich vanaf februari zelf melden bij UWV.

Op www.uwv.nl/tegemoetkomingdagloon worden vanaf dinsdag 1 november de voorwaarden toegelicht waaraan een WW-klant moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Ook kunnen klanten zich aanmelden voor een e-mailservice, om zo op de hoogte gehouden te worden over de uitvoering van de regeling.

In aantoonbaar zeer ernstige situaties kan UWV een voorschot op de tegemoetkoming verstrekken. Hiervan is in principe alleen sprake bij een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water of elektriciteit.

Uitbreiding regeling tegemoetkoming in 2018
Op 26 oktober heeft minister Asscher laten weten ook een regeling te treffen voor de werknemers voor wie in een kalendermaand een WW-recht ontstaat of zou zijn ontstaan en een ander recht op WW-uitkering loopt of herleeft, de zogenoemde herlevers. Deze regeling kan pas vanaf 2018 worden uitgevoerd door UWV.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten