Tekort aan specialistische vakmensen dreigt

UWV en VakmanNU gaan samenwerken in het kader van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. De samenwerking is gericht op het bemiddelen van werkzoekenden naar nieuw werk. Door de vergrijzing heeft het specialistische vakmanschap de komende jaren behoefte aan veel nieuwe werknemers, zoals opticiens, audiciens en tandtechnici. Binnen het sectorplan zullen 200 werkzoekenden worden begeleid naar de sector.

Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap
VakmanNU is de uitvoeringsorganisatie van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. Door de vergrijzing dreigt in de sector de komende jaren een tekort aan personeel. Goed opgeleide en betrokken vakmensen zijn van groot belang voor het voortbestaan van bedrijven in deze sector, ongeacht hun leeftijd. Vandaar dat naast jongere ook oudere werkzoekenden een scholingstraject krijgen om te kunnen instromen. Binnen het sectorplan wordt samengewerkt met UWV om uitkeringsgerechtigden te interesseren voor beroepen in het specialistisch vakmanschap, zoals opticien, audicien en tandtechnicus. Het rapport Kansrijke beroepen (pdf, 393 kB) van UWV laat zien dat er volop mogelijkheden op werk zijn in deze beroepen.

Werving en selectie
UWV gaat de komende periode ingeschreven werkzoekenden selecteren die passen bij het profiel van vacatures in de gezondheidstechnische, creatief-technische of ambachtelijke branches. Geschikte kandidaten krijgen na een selectie door de werkgever een scholing aangeboden van 6 maanden met behoud van uitkering. Een deel van de scholing wordt gedaan bij de werkgever in de praktijk. UWV verlangt dat de kandidaat vervolgens een dienstverband krijgt aangeboden van tenminste 18 maanden.

VakmanNU is blij met de samenwerking. “Samen met UWV houden we een gedegen screening op de eigenschappen en vakvaardigheden van werkzoekenden. Hierdoor kunnen we passende kandidaten selecteren en aanbieden aan de werkgevers in het specialistisch vakmanschap. Met de scholing zorgt VakmanNU voor een snelle inzetbaarheid van deze nieuwe werknemers en komen we tegemoet aan de vraag van werkgevers naar vakbekwame mensen”, aldus Jeroen van Zuijlen, projectleider sectorplan Specialistisch Vakmanschap.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief