Terugkeerpremie bij beëindigen eigen risico Ziektewet

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet (ZW) en terugkeren naar het UWV gaan hiervoor een terugkeerpremie betalen. Deze regeling gaat in op 1 januari 2015.

Het kabinet heeft het besluit van minister Asscher goedgekeurd voor een meer risico dekkende premie ziektewetpremie voor (middel)grote werkgevers.

Waarom een terugkeerpremie?
De invoering van een terugkeerpremie per 1 januari 2015 moet meer evenwicht brengen in de Ziektewetpremie en het risico op Ziektewetuitkeringen in de eerste twee jaar na terugkeer. Er is namelijk onevenwichtigheid in het stelsel door de premievaststelling voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar het UWV. Eigenrisicodragen wordt vooral gedaan vanwege financiële voordelen. Als die er niet zijn, of zelfs financiële nadelen worden, dan is de gang terug naar UWV en Belastingdienst aantrekkelijk. Een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV, betaalt de eerste twee jaar de minimumpremie. Aangezien direct na terugkeer al Ziektewetuitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie volgens minister Asscher niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer. Er kan namelijk direct na terugkeer al sprake zijn van zieke werknemers aan wie UWV Ziektewetuitkeringen moet verstrekken. Minister Asscher: ‘Hierdoor kunnen werkgevers enkel vanwege de (te) lage premiestelling kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. Het uitgangspunt van schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap. Ik vind dan ook een meer risicodekkende ZW-premie in de eerste jaren na terugkeer naar het UWV gewenst. Daarom voeren we een terugkeerpremie in per 1 januari 2015, die meer in verhouding staat tot het ZW-risico.’

Voor wie geldt de terugkeerpremie?
Deze terugkeerpremie geldt voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar het UWV. Op deze datum is de Tweede Kamer namelijk geïnformeerd over dit besluit.

Hoogte van de terugkeerpremie
Het premiedeel ZW-flex zal volgens de Belastingdienst in de twee kalenderjaren na het einde van het eigenrisicodragerschap de helft zijn van de sectorale premie ZW-flex die geldt voor de sector waarbinnen de werkgever valt. Als UWV een hogere premie vaststelt op basis van een eerdere periode waarin de werkgever geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet is geweest, geldt deze hogere premie.

Eigenrisicodrager of niet
Het aantal eigenrisicodragers voor de ZW is sinds 2013 sterk toegenomen. De Modernisering Ziektewet betekent aan de ene kant dat een hoger ziekteverzuim resulteert in een hogere premie. Aan de andere kant geldt: een lager verzuim leidt tot een lagere premie. In het algemeen kun je stellen dat organisaties die het Ziektewetrisico beter managen dan het UWV, er baat bij hebben eigenrisicodrager te worden.
Een werkgever kan zich twee keer per jaar afmelden voor het eigenrisicodragerschap, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Hij moet een formulier invullen voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap. De Belastingdienst moet dit formulier ten minste 13 weken vóór de einddatum hebben ontvangen. In principe kan een werkgever ieder jaar terugkeren naar het publieke bestel. Als hij eenmaal is teruggekeerd moet hij er wel rekening mee houden dat hij drie jaar moet wachten voordat hij weer voor het eigenrisicodragerschap kan kiezen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies voor het personaliseren van advertenties. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten