Tijdelijke wet pilot loondispensatie (TWPL) loopt in 2013 door

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de Wet werk naar vermogen (WWNV) niet behandelen. De WWNV was bedoeld om meer mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aan het werk helpen. De gemeenten die meedoen aan de pilot loondispensatie kunnen echter door met de pilotwerkzaamheden, ook in 2013.

De WWNV is immers bij de Staten Generaal ingediend. In de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (TWPL) is een bepaling opgenomen dat, indien een wetsvoorstel bij de Staten-Generaal is ingediend ter brede invoering van het instrument loondispensatie, de pilot loondispensatie doorloopt tot inwerkingtreding van deze wet. Met indiening van de WWNV bij de Tweede Kamer is aan deze voorwaarde voldaan. Maar, door het controversieel verklaren van de WWNV is de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2013 van de baan.

Verkiezingen

Na de verkiezingen wordt de toekomst van de WWNV opnieuw bekeken. Als het nieuwe kabinet loondispensatie niet structureel en landelijk voor alle gemeenten wil inzetten, komt er een aparte wetswijziging om de TWPL, die in 32 gemeenten zeer succesvol verloopt, te beëindigen. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage loondispensatie aan de Eerste en Tweede Kamer van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Risicio Werkgevers

De werkgevers die vaste dienstverbanden met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking aangaan, doet zich nu het risico voor, dat als het nieuwe kabinet de TWPL intrekt en loondispensatie dus niet structureel wordt ingevoerd, er geen wettelijke basis meer bestaat voor het instrument loondispensatie. Het gevolg is dat de werkgever vanaf dat moment het rechtens geldende loon moet betalen. Door de TWPL is het werkgeversrisico een stuk kleiner, omdat hij alleen loon hoeft te betalen voor zover de werknemer werkelijk productief is.

Nota bene

Het huidige kabinet zet in op het verleiden van werkgevers om mensen in dienst te nemen. Gemeenten hebben daarvoor een breed scala aan mogelijkheden, zoals werkplekaanpassingen, scholing, trajecten, no-risk polis, et cetera. Aan deze mogelijkheden had het kabinet het instrument van de loondispensatie aan toe willen voegen via de Wet werken naar vermogen (WWNV).

 

Bron: HR Praktijk/ door: Lianne Bouman

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief