Tilburg wil starten met ‘vertrouwensexperiment’

Tilburg wil in 2016 starten met het zogenoemde vertrouwensexperiment. Honderd Tilburgers uit de bijstand hoeven dan niet meer verplicht te solliciteren of een re-integratietraject te volgen.

Verder zijn ze vrijgesteld van de verplichting tot arbeidsre-integratie. En als ze tijdelijk betaald werk kunnen krijgen, mogen ze het geld dat ze daarmee verdienen, houden. Het is de bedoeling om als experiment te starten met honderd man en deze groep uit te breiden. Het gaat om een proef die drie tot vier jaar duurt. De gemeente heeft binnenkort overleg met staatssecretaris Jette Klijnsma over dit initiatief. Tilburg wil graag gebruikmaken van artikel 83 uit de Participatiewet. Daarin staat dat je als gemeente mag innoveren en experimenten voor een periode van drie jaar. Het is de vraag of het artikel voldoende ruimte biedt om een aantal wetsbepalingen uit te schakelen. Dit is nodig om het experiment te kunnen starten. Utrecht, Groningen en Wageningen willen ook op deze manier gaan werken. Tilburg trekt samen met deze steden op. Tilburg heeft het idee ook opgegeven voor de Experimentenwet. Een aantal Nederlandse gemeenten krijgt hiermee de mogelijkheid af te wijken van onderdelen van nationale regelingen.

Een begin
Wethouder Erik de Ridder: “Als je een uitkering of bijstand ontvangt dan gaat dat gepaard met zeer stricte regelgeving. Bijverdienen wordt bijna onmogelijk gemaakt. Je wordt ontmoedigd om werk te zoeken. Dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten op een andere manier gaan werken. Het Vertrouwensexperiment is een begin. We gaan nu bepalen hoe onze doelgroep er precies uit ziet. Op wie richten we ons en hoeveel mensen mogen of kunnen aan het experiment meedoen? We zullen de experimenteerruimte moeten afbakenen en onderzoeksvragen gaan formuleren. Op dit moment zijn er veel vragen en weinig antwoorden. Dat geeft niet. Ik wil deze uitdaging graag aangaan met onze partners.”

Vertrouwen
Initiatiefnemer Ralf Embrechts (MOMTilburg): “Als je mensen bestaanszekerheid biedt en vertrouwen schenkt, denk ik dat mensen op een andere manier op pad gaan en hun leven inrichten, zeker de mensen die moeten rondkomen van een uitkering. Daarvoor zijn de regels uit de bijstand vaak belemmerend en soms zelfs ziekmakend. Nu heeft een vinkje hier of daar verkeerd grote gevolgen. Daar wil ik verandering in aanbrengen. In Tilburg is breed draagvlak voor een experiment. We willen weten wat gebeurt als je vertrouwen schenkt met meer vrijheid en minder regels.”

Het Vertrouwensexperiment is ontstaan bij instellingen zoals de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij Tilburg (MOMTilburg) (initiatiefnemer), Tiwos, ‎ContourdeTwern, Tilburg University, MidPoint, onderzoeks- en adviesbureau PON, Social innovation, werkgevers, re-integratiebedrijven, de gemeente en de mensen waar het over gaat: ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van ‎ervaringsdeskundigen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief