Twijfel in Tweede Kamer over langer tijdelijk contract

Minister Kamp wil werknemers langdurig in een tijdelijk contract laten werken. Een meerderheid van de Tweede Kamer betwijfelt of de mogelijkheden hiervoor verruimd moeten worden. Het kabinet wil het mogelijk maken dat werknemers na een tijdelijk contract bij dezelfde werkgever nog eens een flexcontract krijgen van bijvoorbeeld zeven of tien jaar. De flexwet, met name de ketenbepaling, zet daar nu juist een rem op door op enig moment na een reeks van contracten (3) of na een bepaalde duur (3 jaar) de tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Niet alleen de oppositiepartijen hebben hun twijfels geuit, ook regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV zijn kritisch. PvdA, PVV en SP zijn tegen de verruiming. CDA, D66 en GroenLinks staan welwillend tegenover de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarbij moeten wel voldoende ‘nieuwe zekerheden’ worden geboden aan werknemers. Bijvoorbeeld in de vorm van scholing.

Bron: www.hrpraktijk.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief