Uitbesteden en toegang tot Suwinet gaan niet samen

Suwinet mag bij uitbesteding van taken niet worden gebruikt door medewerkers van de partij waaraan is uitbesteed. Gemeenten die participatietaken hebben uitbesteed dienen hun werkproces en de overeenkomst met hun dienstverlener hierop aan te passen. Dat adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan haar leden.

Door bij uitbesteding toegang te verlenen aan medewerkers van partij waaraan is uitbesteed, hebben deze medewerkers ook toegang tot gegevens van andere personen dan degenen waarop de uitbestede taak betrekking heeft. Dat is niet toegestaan volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De VNG geeft aan dat dit advies afwijkt door de kennis en Wbp focus van nu een ander karakter heeft dan eerdere gegeven adviezen. Dit betekent dat gemeenten waarop bovenstaande van toepassing is, hun werkproces en overeenkomsten moeten aanpassen.

Voor gemeenten is een notitie geschreven met meer informatie.

Over Suwinet
Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. Door gegevens binnen de overheid te delen kunnen burgers sneller en beter worden geholpen en hoeven zij geen gegevens te verstrekken die de overheid al heeft. Het is primair bedoeld voor UWV, SVB en de gemeentelijke sociale diensten, maar inmiddels maken ook andere overheidsorganisaties gebruik van Suwinet.

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief