Uitkeringslasten WW stijgen minder hard

Door het economisch herstel maken dit jaar minder mensen gebruik van de WW-uitkering dan eerder werd verwacht. Eind dit jaar maken er naar verwachting 460.000 mensen gebruik van een WW-uitkering. Dat zijn er 25.000 minder dan eerder dit jaar werd geraamd. Deze bijstelling zorgt voor een financiële meevaller van meer dan een half miljard euro.

Het aantal WW-uitkeringen groeit dit jaar nog wel, waardoor de WW-lasten met 600 miljoen euro stijgen naar 7,5 miljard euro. Vorig jaar stegen de WW-lasten door de sterke groei van het aantal WW-uitkeringen nog met 1,4 miljard euro.

Het financiële tekort in de UWV-fondsen groeit naar 8,8 miljard euro eind dit jaar als gevolg van stijgende lasten en premies die niet lastendekkend zijn. Het tekort doet zich met name voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds waaruit het grootste deel van de WW-uitkering wordt betaald. Aan de andere kant leidt het economisch herstel tot een daling van de sectorpremies, waaruit het eerste half jaar WW gefinancierd wordt. Het tekort in het fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Aantal arbeidsongeschikten daalt

Het totaal aantal arbeidsongeschikten (WAO, WIA, WAZ en Wajong) is de laatste jaren stabiel op 820.000. WAO en WAZ dalen, terwijl WIA en Wajong stijgen. Met ingang van 2015 zal het bestand Wajong niet verder toenemen als gevolg van de Participatiewet. Dit betekent dat het totaal aantal arbeidsongeschikten bij UWV vanaf 2015 zal dalen.

Meer eigenrisicodragen voor de Ziektewet Werkgevers kiezen voor de Ziektewet steeds vaker voor het eigenrisicodragerschap (ZW-flexwerkers). Dat deden ze al in de uitzendsector, maar nu neemt ook bij de overige werkgevers het eigenrisicodragen toe. UWV verwacht dat volgend jaar 65 procent van de loonsom van de uitzendsector eigenrisicodrager zal zijn. Bij werkgevers in de overige sectoren zal het aandeel eigenrisicodragers van de totale loonsom toenemen naar 32 procent. De nieuwe eigenrisicodragers zijn meestal grote werkgevers. De overgrote meerderheid van de kleinere werkgevers is bij UWV verzekerd.

Maar minder eigenrisicodragen voor de WGA Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering WGA geldt dat dit jaar meer werkgevers hebben gekozen voor terugkeer naar UWV. Het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom is gedaald van 51 naar 45 procent als gevolg van stabiele premies van UWV en stijgende premies in de markt. De werkgevers die teruggekeerd zijn naar UWV vormen een dwarsdoorsnede van alle werkgevers. Hierdoor is er geen risico dat de UWV-premie in de toekomst onder druk komt te staan als gevolg van de terugkeer. De calculatiepremies voor de WGA en Ziektewet laten zien dat de premies ook in 2015 stabiel blijven.

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief