Uitvoering Banenafspraak vereenvoudigd

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 27 november een brief aan de Tweede Kamer met voorstellen om een aantal praktische zaken rondom de Participatiewet en de Banenafspraak te vereenvoudigen.

De plannen van Klijnsma komen voort uit overleg met werknemers, werkgevers en gemeenten in de zogenoemde Werkkamer. Daar wordt overlegd over onder meer de invulling van de Banenafspraak die gemaakt is om 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Werkgevers en werknemers hebben met de overheid afgesproken om meer mensen met een arbeidsbeperking voor 2026 aan een baan te helpen, binnen de overheid 25.000 en in het bedrijfsleven 100.000. Deze afspraak sluit aan bij de Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingegaan.

In de gisteren verzonden brief kondigt de staatssecretaris onder meer aan dat ze de regels gaat aanpassen zodat het gemakkelijker wordt voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), om opgenomen te worden in het zogenaamde ‘doelgroepenregister’, zodat ook zij meetellen voor deze Banenafspraak. Werkgevers die deze mensen in dienst nemen, hebben daarmee recht op ondersteuning of een tegemoetkoming in de loonkosten.

Bron: CNV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief