‘Uitvoering sociaal akkoord ligt op schema’

In een brief aan de Tweede Kamer reageert Lodewijk Asscher (SZW) op de berichten dat de uitvoering van het sociaal akkoord achterblijft. Asscher weerlegt deze berichten en meldt het volgende:

  • Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is begin deze maand ter advisering naar de Raad van State gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat hervormingen van drie belangrijke aspecten van de arbeidsmarkt: flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Onlangs heeft de staatssecretaris ook de invoeringswet Participatiewet naar de Raad van State gestuurd. Beide wetsvoorstellen zullen voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
  • De wetsvoorstellen over de pensioenen (Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, alsmede de Wet pensioenaanvullingsregelingen) zijn door de Tweede Kamer aangenomen en momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling. De plenaire behandeling is voorzien op 8 oktober a.s.
  • Sinds 15 augustus is de subsidieregeling voor de sectorplannen gepubliceerd, zodat sectoren vanaf 1 oktober hun plannen kunnen uitvoeren. Er zijn inmiddels enkele voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waaruit grote interesse van werkgevers en werknemers blijkt. Ik verwacht dat zeer binnenkort de eerste plannen kunnen worden gepresenteerd.
  • De Ambassadeur Aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk heeft vorige week afgesproken samen met Randstad 10.000 werkloze jongeren aan een baan te helpen. Daarnaast wil ik met de 35 arbeidsmarktregio’s een convenant ondertekenen ter bekrachtiging van de plannen die zij hebben ingediend voor de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid. Ik heb gisteren het eerste convenant getekend met de regio Drechtsteden over 1000 leerwerkplekken voor jongeren. De overigen volgen binnenkort.
  • Om de werkloosheid onder ouderen ouder dan 55 terug te dringen organiseert het UWV sinds juli extra inspiratiedagen en netwerkbijeenkomsten, omdat gebleken is dat dit een effectieve manier is om oudere werkzoekenden weer naar werk te begeleiden.
  • Daarnaast kan binnenkort subsidie worden aangevraagd voor het scholen van oudere werknemers of het plaatsen van oudere werknemers door intermediairs.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief