‘Uitvoering Ziektewet wordt volledig privaat’

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture, private uitvoerder van de Ziektewet voor mensen zonder arbeidsovereenkomst, verwacht dat door de recent gewijzigde wetgeving de ontwikkeling van de private uitvoering van sociale zekerheid een vlucht zal nemen. “Acture denkt dat vooral de uitvoering van de Ziektewet volledig in private handen zal overgaan”, aldus Derks in AMplus.

Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking getreden. Hierin is onder meer geregeld dat werkgevers vanaf 1 januari 2014 ook voor flexwerkers een gedifferentieerde premie gaan betalen. De hoogte van de afdracht wordt daardoor vanaf 2014 voor het eerst ook afhankelijk van de individuele instroom in de WGA vanuit de Ziektewet (WGA-Flex) en van de instroom in de Ziektewet, veroorzaakt door ex-werknemers die vanaf 1-1-2012 bij het bedrijf uit dienst zijn gegaan. Die individuele toerekening noopt grotere bedrijven om werk van dit risico te maken. Het gaat niet langer van de grote sectorale hoop. Werkgevers zijn hierdoor ineens meer gebaat bij een snelle re-integratie van ex-werknemers. Dat kan volgens Derks alleen succesvol zijn bij een productcombinatie van risicodragen en uitvoering. “In sociale zekerheid kun je niet risicodragen zonder dat je ook de uitvoering doet. Doe je dat niet dan leidt dat per definitie tot een oplopende schadelast. Het WGA-dossier heeft dat inmiddels wel bewezen. Daar hebben verzekeraars veel te lang de uitvoering bij het UWV laten liggen.”

Derks heeft met Acture de private uitvoering van de Ziektewet in de uitzendsector geïntroduceerd. Met succes; van de totale loonsom in deze sector is inmiddels driekwart ZW-ERD. In AMplus vertelt Maudie Derks deze maand het verhaal achter de succesvolle privatisering van de uitzendsector.

Bron: AMplus

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief