Uitzondering in Wet werk en zekerheid voor seizoenswerkers

Kabinet, werkgevers en werknemers stellen vast dat de doelstellingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) breed gedragen worden, maar dat de wet in de uitvoering op onderdelen bijsturing vraagt. Kabinet, coalitie en sociale partners vinden dat hierbij snelheid geboden is, zeker waar het gaat om het seizoenswerk.

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. In de wet is vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in deze ketenbepaling bij  cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes.

Transitievergoeding na ziekte
Ook wordt de Wwz gewijzigd met betrekking tot de transitievergoeding. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een vergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief