UWV en G4 openen één loket voor werkgevers

UWV en de arbeidsmarktregio’s van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan de krachten bundelen in hun dienstverlening aan werkgevers. In de vier grote steden komt een publiek loket waar bedrijven terecht kunnen voor informatie, advies en het vervullen van vacatures. UWV en gemeenten richten zich daarbij op werkgevers die kansen willen bieden aan werkzoekenden met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen en Wajongers.

Vertegenwoordigers van de G4 en UWV hebben in bijzijn van staatssecretaris De Krom de afspraken hiertoe vandaag ondertekend bij openbaar vervoerbedrijf Connexxion in Den Haag. Connexxion heeft via het Werkgeversservicepunt Den Haag vijftig langdurig werklozen een betaalde baan aangeboden als parttime chauffeur in het leerlingenvervoer. Het gaat om deeltijdbanen die kunnen uitmonden in een volwaardige baan bij Connexxion of bij een andere werkgever.

Wethouder Werk en Inkomen uit Nieuwegein, Wouter Kolff, ondertekende het convenant namens de arbeidsmarktregio Utrecht: “Het is heel goed dat mensen nu afspraken maken over een eenduidige manier van werkgeversbenadering. Van groot belang bij het maken van matches tussen werkgevers en werkzoekers.”

“De dienstverlening aan Connexxion staat model voor het maatwerk dat de servicepunten werkgevers veel vaker kunnen gaan bieden in de toekomst, zei wethouder Rinda den Besten namens de G4.” Wij geloven in een gezamenlijke benadering waarbij mensen die al langere tijd werkloos zijn via afspraken met werkgevers weer nieuwe kansen krijgen. Als werkgevers, de G4 én UWV de handen ineenslaan zijn veel meer van dit soort trajecten mogelijk. Daar zijn wij van overtuigd.”

Volgens de directeur van UWV WERKbedrijf, André Timmermans, vormen de nieuwe servicepunten sterke regionale netwerken voor bedrijven: ‘Werkgevers en uitzendbureaus geven aan dat zij één publiek aanspreekpunt voor de arbeidsmarkt willen. Aan die wens komen we nu tegemoet in de arbeidsmarktregio’s van de grote steden. Ook in andere regio’s trekken we gezamenlijk op. Daarbij is het onze publieke opdracht om werkzoekenden die al langer op zoek zijn naar werk of een arbeidsbeperking hebben een plek te geven op de arbeidsmarkt. Alleen al in en om de vier grote steden staan zo’n 140.000 werkzoekenden aan de kant. Bijna de helft is langdurig zonder werk.”

Regionale samenwerking noodzakelijk
Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toonde zich verheugd over de samenwerking binnen de G4-arbeidsmarktregio’s. “Bestuurders van een stad kijken, net als bestuurders van een streekbus, verder dan de gemeentegrens. De arbeidsmarkt houdt niet op aan de rand van de stad. Daarom is het ook noodzakelijk om regionaal samen te werken”, aldus De Krom.

Bron: Persbericht Gemeente Utrecht

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief