UWV erkent slecht gevuld doelgroepenregister

Eind februari verscheen in De Telegraaf een artikel over het lage aantal aanmeldingen voor het doelgroepregister. ‘Het aantal aanvragen van gemeenten voor de plaatsing van mensen in het register blijft achter bij de prognose’, erkent Fred Paling, lid van de raad van bestuur van UWV.

In het doelgroepregister zitten nu zo’n 300.000 arbeidsgehandicapten, vrijwel allemaal Wajongers en mensen met een SW-indicatie. Het register bevat alleen het burgerservicenummer.

Afgezien van het doelgroepregister is het de bedoeling dat op termijn van alle huidige en toekomstige arbeidsgehandicapten een profiel beschikbaar komt, waarin staat vermeld wat zij wel en niet kunnen en willen. Deze digitale kaartenbak, waarin inmiddels al zo’n 9.000 Wajongprofielen zijn opgenomen, wordt gebruikt door de verschillende arbeidsmarktregio’s om de match tussen vraag en antwoord tot stand te brengen. ‘Tussen 2015 en 2018 beoordelen we iedere Wajonger op zijn of haar arbeidsvermogen’, zegt Paling. ‘Van alle mensen met arbeidsvermogen wordt vervolgens een dergelijk profiel gemaakt.’

Voor mensen die na de wetswijziging niet langer in de Wajong terechtkunnen, is het aan de gemeenten om te beoordelen of zij al dan niet een aanvraag doen voor plaatsing in het door UWV beheerde doelgroepregister. Paling: ‘We zien dat we in een lastige startfase zitten. Dat heeft mede te maken met de grote hoeveelheid nieuwe taken die gemeenten op hun bord hebben gekregen.’

Bron: UWV Magazine

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief