UWV gaat Defensie intensiever ondersteunen bij de werving van personeel

UWV en Defensie hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin de samenwerking nog verder geïntensiveerd wordt. UWV en Defensie werken al vanaf 2006 intensief samen bij het vervullen van militaire vacatures en het verzorgen van werkfitstages. In de nieuwe afspraken komt daar de werving voor burger- en reservistenvacatures bij.

Ook gaan UWV en Defensie elkaar versterken in de vervulling van functies in het kader van de wet Banenafspraak. De afspraken staan in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die Tof Thissen namens het Werkbedrijf van UWV en Commodore Peter Ort namens Defensie hebben getekend.

9.000 sollicitanten
Het partnerschap levert vele banen op voor werkzoekenden vanuit UWV en zorgt voor het vervullen van vacatures bij Defensie. In totaal zijn van 2012 tot en met 2015 van UWV circa 9.000 werkzoekenden als sollicitant naar Defensie gekomen. Ruim een vijfde van de kandidaten doorloopt de strenge selectie bij Defensie en krijgt een baan aangeboden.

Daarnaast hebben ongeveer 100 langdurig werkzoekenden via een zogenaamde werkfitstage een vaste baan gekregen. Dit project bestaat inmiddels 8 jaar en dient als goed voorbeeld voor de samenwerking tussen Defensie en UWV.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief